Źródła informacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła informacji - strona 1 Źródła informacji - strona 2

Fragment notatki:

Źródła informacji:
• Bieżąca ewidencja ludności
Ruch naturalny ludności - urzędy stanu cywilnego
• Spisy ludności - powszechny, jednoczesny, bezpośrednio
I spis ludności - Szwecja 1749 - I spis w czasach nowożytnych. Potem USA -1790
Polska- 1921 na ziemiach polskich - zaborcy W okresie powojennym nie pytano o narodowość, język ojczysty i religie.
Liczba i terytorialne rozmieszczenie ludności :
Co bierzemy pod uwagę :
• Stan ludności na konkretny dzień
• Stan ludności z początku i końca danego roku
Średni współczynnik ludności : Pśr= (Po +Pk)/2 Po.-Początkowa, Pk.- końcowa
Struktura ludności wg wieku i płci: kształtuje się pod wpływem 3 czynników- zróżnicowania:
• Konstanta biologiczna - struktura płci u dzieci nowo urodzonych
• Różnice w umieralności - uwarunkowana, zdeterminowana nadumieralności mężczyzn-ok 60 r.ż. • Czynnik o charakterze społecznym - mężczyźni częściej migrują.- typowy imigrant mężczyzna do 45 r.
Wskaźnik maskulinizacji i feminizacji - ile kobiet przypada na 100 mężczyzn lub odwrotnie.
Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny .
Depopulacji ludności - deficyt ludności w wieku zawodowym.
Pokolenie- grupa ludzi urodzonych w określonym czasie.
Wymiana pokoleń - co 25-30 lat.
Kohorta ludności - zbiorowość ludzi w stosunku do, których w danym czasie wydarzyło się jakieś zdarzenie ilościowe - np. ludzie który urodzili się w tym samym dniu czy miesiącu.
Polska - społeczeństwo o zaawansowanej starości - ponad 18% populacji - osoby w wieku poprodukcyjnym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz