Kohorta - strona 2

Prencypat - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Jan Zabłocki
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

przez cesarza Augusta - powoływani w liczbie 2 ze stanu ekwickiego - byli przywódcami 9 kohort pretoriańskich...

Ogólne informacje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jadwiga Stobiecka
  • Badania marketingowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1533

: Kohorta – zbiór jednostek, które doświadczają tego samego wydarzenia w takim samym przedziale czasu...

Rejestry ludności - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Zofia Magnuszewska
  • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

w tym określonym czasie Kohorta ludności zbiorowość w stosunku , do których w danym momencie doświadczyło...