Kohorta - strona 3

Demografia - tematyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1547

cywilnego, „przynależności terytorialnej”. Pojęcie kohorty w demografii. Zjawiska demograficzne: małżeństwa...

Struktura ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

informuje o licznych rocznikach dzieci i młodzieży (duża liczebność najmłodszych kohort). Tego typy...

Demografia - pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Franciszek Stokowski
 • Demografia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1127

wieku (przedprod, pro, i poprod.) do 24 lat jednoroczne, potem 5 letnie do 75 i więcej kohorta...

Finanse publiczne - podstawy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3150

nabywczej od kohorty wieku produkcyjnego na rzecz kohorty poprodukcyjnego i przedprodukcyjnego 3...

Definicja i klasyfikacja grupy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

. Nazywamy tę zmienną demografią grupową. Kohorta - definiujemy jako grupy osób cechujących się tym samym...

Zagadnienia z demografii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

ukooczonych lat na podstawie danych z kohorty (generacji) rzeczywistej służy do konstruowania tablicy...