demografia- Jednostka , cechy, zdarzenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
demografia- Jednostka , cechy, zdarzenia - strona 1 demografia- Jednostka , cechy, zdarzenia - strona 2

Fragment notatki:


Demografia Jednostka , cechy, zdarzenia  Kohorta   –   podzbiorowość   ludzka    Zjawiska    i zdarzeńia demograficzne Nauka   o   prawidłowościach   rozwoju  Jednostki demograficzne - są osoby, pary  wyodrębniona   ze   zbiorowości   na  ludności   w   konkretnych   warunkach  Zaw-nie  Bez roz kolejnosci M małżeńskie,   rodziny   i   związane   z   nimi  podstawie zdarzenia  demograficznego lub  gospodarczych   i   społecznych   badanego  malzenstw K-tej kolejnosci M(k) gospodarstwa domowe: społecznego,   wspólnego   wszystkim  terytorium. Zajmuje się ona opisem stanu  a)   Proste   –   sa   osoby,   nie   podlegaja  członkom   podzbiorowości   w   ściśle  Roz-nie  Rozwod bez roz kol Rd i   struktury   ludności   oraz   badaniem   i  podzialowi określonym   miejscu   i   czasie.   Kohorty,  malzenstw Rozwod K-tej kolejn. Rd(k oceną   zmian   wynikających   z  b)   Zlozone   –   to   sa   pary   malzenskie   i  wyodrębnione  na podstawie wspólnej daty  Owdowienie bez roz Ow dotychczasowego i przewidywanego ruchu  rodziny   ,   skladaja   sie   z   kilku   osob   ,  urodzenia nazywamy  generacją . Owdowienie K-tej k OwK naturalnego i wędrówkowego. miedzy ktorymi wystepuja pewne wiezi. Analiza demograficzna: Subdyscypliny demografii Minimum demograficzne  –  wiek, płeć,  Makrostruktury ludnosciowe: Rordczosc Bez roz kolejnosci U 1.Demografia   ogólna-     przedmiotem   jej  stan cywilny. 1. Ujęcia   badawcze,   w   których  Rodn, plod K-tej kolejnosci U(k) jest   rozwiązywanie   problemów  Wiek   -   stanowi   on   różnicę   między  poszczególne   zdarzenia   dem.  teoretycznych   dotyczących   pomiaru   i  momentem   obserwacji   a   momentem  przyporządkowane  są odnośnym osobom,  Umieraln. Zgon Z opisu   struktur   oraz   procesów  urodzenia (cecha  rzeczowa  ,  mierzana  ,  a poszczególne  zmienne rozpatrywane   w  demograficznych ciagla, wyrazamy w jednostkach czasu) sposób statyczn Naplyw L Przyjazd bez roz kol N 2.Demometria   –   to   nauka   o   metodach  Stan   cywilny   –   (panny,   kawalerowie),  2) Ujęcia   te   dominują   we   wszystkich  Przyjazd K-tej kol N(k) pomiaru   i   predykcji   procesów  (mezatki, zonaci), rozwiedzone, wdowy. badaniach   masowych   zjawisk  Odplyw L Wyjazd bez roz kol O demograficznych   za   pomocą   aparatu  Pary malzenskie – (staz , dzietnosc par) udnościowych prowadzonych przez organy  Wyjazd k-tej kol O(k) matematyczno-statystycznego

(…)

… sredniowiecze
Prowadzono politykę propopulacyjną
1)Potępiano
rozwody,
poligamię,
aborcję, porzucanie dzieci
2)Zalecano powstrzymywanie się od
powtórnych małżeństw
3)Gloryfikowano dziewictwo i celibat
Uważano, że nadmierny wzrost ludności
jest hamowany przez wojny, epidemie,...
Muzulmanskie srednioweicze
-Popierano szybki wzrost ludności
-Twierdzono, że duża gęstość zaludnienia
umożliwia lepszy podział pracy…
… demograficzna:
Makrostruktury ludnosciowe:
1.Ujęcia
badawcze,
w
których
poszczególne
zdarzenia
dem.
przyporządkowane są odnośnym osobom,
a poszczególne zmienne rozpatrywane w
sposób statyczn
2)Ujęcia te dominują we wszystkich
badaniach
masowych
zjawisk
udnościowych prowadzonych przez organy
statystyki państwowej
3)We
wszystkich
tych
badaniach
podstawową jednostką statystyczną jest
kobieta, która stała…
… – opowiada się za
ograniczeniem przyrostu ludności
za
pomocą regulacji urodzeń
Zmiany te następują pod wpływem
systematycznego wzrostu wiedzy,
industrializacji, urbanizacji, przejścia od
przewagi gospodarki naturalnej w
rolnictwie do przewagi produkcji rynkowej
w tym dziale.Efektem modernizacji jest
społeczeństwo zupełnie odmienne od
tradycyjnego. Modernizacja jest procesem
złożonym i długotrwałym…
… cykliczny. motorem zmian
jest złożony kompleks rotacji czynników
biologicznych i ekonomicznych. Cykl ten
obejmuje trzy fazy:
I – względna stabilność stanu ludności,
osiągana drogą wysokiej rozrodczości i
wysokiej
umieralności
sprawiła,
że
przyrost naturalny w niewielkim stopniu
odbiega od zera . II – osiągnięcia
medycyny i zasięg oddziaływania służby
zdrowia powodują obniżanie poziomu
umieralności i wydłużenie trwania życia
ludzkiego. W fazie tej zmniejszenie się
umieralności obserwowane jest przy
nadal wysokim poziomie rozrodczości. III

zwolnienienie tempa obniżania się
poziomu
umieralności
i
początkowo
powolnym, a następnie szybkim spadkiem
płodności. Faza IV – następuje nowa
stabilizacja ludności przy niskim poziomie
umieralności i rozrodczości
Jednostka , cechy, zdarzenia
Jednostki demograficzne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz