Wykład - Pojęcie i zakres badań demografii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pojęcie i zakres badań demografii - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i zakres badań demografii
Demografia to nauka o procesach demograficznych i prawidłowościach zachodzących w konkretnej warstwie społeczno - gospodarczych, historycznych i geograficznych danego kraju i regionu.
Procesy - ciąg zdarzeń, faktów, związanych z rozwojem ludzkim (zgony, urodzenia)
Prawidłowości - tendencje, fakty które się powtarzają w rozwoju danej zbiorowości. Np.: najwcześniejszą wykrytą prawidłowością była relacja między relacją urodzeń chłopców a dziewcząt (bez względu na rasę zamieszkanie itd.) na 100 dziewczynki rodzi się od 105 do 107 chłopców - to jest pierwsza prawidłowość. Prawidłowość druga. Nad umieralność mężczyzn.
Prawidłowość trzecia. Migracja - częściej uczestniczy ludność w młodszym niż w starszym wieku. Prawidłowość czwarta. Spadek liczby urodzeń, wydłużanie życia.
Szczegółowe zagadnienia demografii.
rozwój liczebny
rozmieszczenie
gęstość zaludnienia
Zjawiska kształtujące powyższe:
ruch ludności: - naturalny - zawieranie małżeństw, rozwody, urodzenia, zgony - efektem urodzeń i zgonów jest przyrost naturalny ludności. - wędrówkowy - migracje - zmiana miejsca zamieszkania - przyrost wędrówkowy (migracyjny).
Przyrost morze mieć charakter dodatni lub ujemny. (saldo)
Przyrost rzeczywisty - suma przyrostu naturalnego i wędrówkowego.
Badanie struktur ludności Rodzaje struktur:
demograficzna - cechy wartości demograficznej, płeć, wiek (biologiczne), stan cywilni (społeczno - prawne) struktura społeczno zawodowa ludności, ludność wg źródeł utrzymania lub wg sektorów Źródła: rolnicze, pozarolnicze (działy gospodarki), nie zarobkowe zw. na potrzebę określenia procesów gospodarki ludnościowej. Relacje w jakich liczba zgonów jest zastępowana liczba urodzeń, dzietność kobiet rolniczych jest większa niż kobiet pozarolniczych. Kobiety czynne zawodowo rodzą mniej dzieci niż nieczynne zawodowo. Poziom wykształcenia - zależność między dzietnością a poziomem wykształcenia. Związki i zależność między rozwojem demograficznym a społeczno-gospodarczym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz