Kohorta - strona 4

Język i mowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1743

identyfikacji poszczególnych słów w potoku żywej mowy dobrze opisuje model kohorty- słuchacz rozpoznaje słowa...

Oogeneza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia rozwoju zwierząt
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

one grupami - kohortami; u żaby oogeneza trwa 3 lata: co roku w mejozę wchodzi kolejna kohorta oocytów wiec...

Demografia wykład 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2457

prokreacyjnych. Cykliczne zmiany (20 do 25 lat) wyrażają się: liczna kohorta rodzicielska dostrzegając społeczne...

Demografia wykład 10

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1652

oraz liczby dzieci, które kobieta zamierza jeszcze urodzić; obliczona dla wybranej kohorty kobiet będących...

Demografia wykład 13

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

kohort oraz prognozy będące wynikiem łącznego oddziaływania ruchu naturalnego oraz migrującego zwane...

Metody i techniki badawcze

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2975

dynamicznych które koncentrują się na zmianach w czasie wewnątrz jakiejś populacji Badania kohort-badacz...