Działalność badawcza człowieka - notatka z dn. 9.11.2011

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność badawcza człowieka - notatka z dn. 9.11.2011 - strona 1 Działalność badawcza człowieka - notatka z dn. 9.11.2011 - strona 2 Działalność badawcza człowieka - notatka z dn. 9.11.2011 - strona 3

Fragment notatki:


DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA CZŁOWIEKA A NAUKA
Metody poznawcze - umowa i doświadczenie (obserwacja)
Gdy nasze własne doświadczenie przeczy temu o czym wszyscy wiedzą, jest całkiem możliwe, że zrezygnujemy z własnego doświadczenia na rzecz wspomnianej umowy. - przykład z przekąskami na przyjęciu (panierowane dżdżownice) Twierdzenie naukowe musi mieć oparcie jednocześnie w logice i w empirii: musi być sensowne i nie może przeczyć faktycznej obserwacji.
Epistemologia - nauka o poznaniu
Metodologia - nauka o dowiadywaniu się
Działalność nadawcza człowieka Rozumowanie przyczynowo- skutkowe
Charakter probabilistyczny - skutki pojawiają się częściej, gdy wystąpią przyczyny, a rzadziej, gdy tych przyczyn zabraknie (wypływanie poza rafę może skończyć się spotkaniem z rekinem, ale też niekoniecznie musi się to wydarzyć) Należy odróżnić przewidywanie od rozumienia
Wiedza „z drugiej ręki” - tradycja i autorytet
Tradycja - dziedziczona kultura stworzona częściowo z powszechnie akceptowanej wiedzy o tym, jak funkcjonuje świat, ma charakter kumulatywny, negatywne: poszukiwanie nowego podejścia do rzeczy już dobrze znanej może spotkać się z odrzuceniem i być napiętnowane. Autorytet - może jednocześnie pomagać i przeszkadzać w działalności badawczej - dobrze zaufać ekspertowi w danej dziedzinie, chociaż on też może się mylić, niedobrze jest ufać „ekspertom” wypowiadającym się na tematy nie należące do ich specjalizacji. Błędy w badaniach
Błędne obserwacje obserwacja naukowa jest działaniem świadomym, zarówno proste jak i skomplikowane zalecenia dotyczące pomiaru pozwalają ustrzec Sue przed błędnymi obserwacjami - stopień precyzji jest wyższy
Nieuprawnione uogólnienie
Założenie, że kilka podobnych zdarzeń stanowi dowód istnienia ogólnego wzorca to nieuprawnione uogólnienie na podstawie ograniczonych obserwacji (obstawiający na wyścigach konnych) Skłonność do uogólnień jest wyższa, gdy działa się pod presją (reporter w ciągu 2h ma dostarczyć raport o przyczynach demonstracji) Zabezpieczenie: wybranie odpowiednio dużej i reprezentatywnej próby lub replikacja (powtórzenie badań)
Wybiórcza obserwacja
Koncentrowanie się na wydarzeniach i sytuacjach, które pasują do naszego wzorca i ignorowanie tych, które do niego nie pasują. Nielogiczne rozumowanie
„Wyjątek, który potwierdza regułę” - wyjątek może zwrócić naszą uwagę na jakąś regułę czy na to, co wydaje się regułą, lecz w żadnym systemie logiki nie może on potwierdzić reguły, którą zaprzecza. Błąd hazardzisty (dobra passa nas martwi, a gdy idzie nam żle, to znak, że za chwile odmieni się los).

(…)

… subpopulacjach (kohortach demograficznych). Najczęściej kohorta to grupa wiekowa np. ludzie urodzeni w latach 50.
Badania panelowe - za każdym razem dotyczą tego samego zbioru ludzi. Problem wyczerpania panelu. Porównanie tych 3 typów w odniesieniu do zmiennej: przynależności religijnej. Badanie trendów: przesunięcia w przynależności religijnej w USA w różnych okresach. Badanie kohort: przesunięcia w przynależności religijnej wśród „pokolenia Wielkiego Kryzysu”. Badanie panelowe: próba z całej populacji albo z jakiegoś specyficznego podzbioru, następnie badania tych konkretnych jednostek w czasie. Badania zbliżone do dynamicznych - badania dotyczące zażywania narkotyków (LSD i marihuany), na podstawie których wysunięto dalej idące, prawidłowe wnioski, badania C. Lynn Carr odnośnie „bycia chłopczycą…
… norm w społeczeństwie tworzy znaczące regularności zasady ruchu drogowego skłaniają ludzi do jazdy po prawej stronie drogi a nie po lewej).
Trzy zarzuty:
Zarzut trywialności - Samuel Stouffer - nastroje panujące wśród żołnierzy w grupach o dużym i małym prawdopodobieństwie awansu i o pojmowaniu systemu jako sprawiedliwy. Porównywano: Żandarmerię Wojskową (wolny awans) i Wojskowy Korpus Powietrzny (szybki awans). Teoria grup odniesienia (Merton) - ludzie w mniejszym stopniu oceniają swój los odnosząc się do obiektywnych warunków, a w większym - poprzez porównywanie się z ludźmi wokół siebie - ze swoją grupą odniesienia. „Eksperyment głupca” (Darwin) - badania sprawdzające to, co wydaje się być oczywiste. Wyjątki - Społeczne prawa to modele probabilistyczne, które nie stają się mniej rzeczywiste…
… problemów etycznych
Problem badawczy
Otoczenie, w którym badanie się odbywa
Procedury
Metody zbierania danych
Osoby będące uczestnikami badań
Rodzaj zebranych danych.
Badanie posłuszeństwa wobec autorytetu
Stanley Miligram - kontrolowany eksperyment laboratoryjny. W jakich warunkach osoby badane odmówią wypełnienia instrukcji udzielanej przez osobę obdarzoną autorytetem. (Zadawanie pytań, uczeń nauczyciel…
… się w czasie. Elementami takiego systemu nie są ludzie, lecz zmienne.
Język zmiennych (pogląd o roli kobiet wg „wujka Henia”- staroświeckość, i wg polityka - szowinizm).
Badania społeczne dążą do zrozumienia klas czy typów jednostek (badanie jednego gangu pozwala zrozumienie procesów zachodzących w innych gangach, etc.). Pojęcie zmiennej - badania społeczne wiążą się ze studiowaniem zmiennych i związków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz