Definicja i klasyfikacja grupy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja i klasyfikacja grupy - strona 1 Definicja i klasyfikacja grupy - strona 2 Definicja i klasyfikacja grupy - strona 3

Fragment notatki:

Siwek. Notatka składa się z 4 stron.
Definicja i klasyfikacja grupy grupy definiujemy jako dwie osoby lub więcej, wzajemnie oddziaływające na siebie i współzależne , łączące się, aby osiągnąć określone cele. przez grupy formalne rozumiemy takie, które są określone w strukturze organizacyjnej i mają przydzieloną pracę, z której wynikają zadania oraz skład grupy roboczej. W grupie formalnej działania do wykonania wynikają z celów organizacji i mają służyć ich osiągnięciu. Natomiast grupy nieformalne są przymierzami bez ustalonej struktury i nie są określane przez organizację. W środowisku pracy grupy takie powstają samorzutnie w reakcji na potrzebę kontaktów społecznych. Grupy nieformalne odgrywają bardzo ważną rolę, polegającą na zaspokojeniu potrzeb społecznych ich członków. grupy kierowane i zadaniow e są narzucane przez organizację formalną, a grupy interesów oraz koleżeńskie są nieformalnymi przymierzami grupy kierowana jest wyznaczona w schemacie organizacyjnym. Składa się z kierownika i bezpośrednio mu podległych podwładnych grupy zadaniow e, także wyznaczone przez organizację, obejmują ludzi współpracujących w celu wykonania określonego zadania. Jednakże grupa zadaniowa nie składa się jedynie z osób podległych jednemu przełożonemu w hierarchii może wykraczać poza podporządkowanie służbowe Grupy interesów to takie gdzie ludzie wchodzą lub nie wchodzą w skład zwykłych grup kierowanych lub zadaniowych ale mogą się łączyć, aby osiągnąć określony cel ważny dla każdego z nich. Grupy koleżeńskie to takie które powstają w wyniku jednej lub kilku wspólnych cech ich członków. Dlaczego ludzie przystępują do grup? Przyczyna Korzyść Bezpieczeństwo Ludzie mogą zmniejszyć niebezpieczeństwa związane z osamotnieniem. Ludzie czują się silniejsi, mniej wątpią w siebie, są odporniejsi na groźby. Pozycja Przynależność do grupy uważanej przez innych zapewnia uznanie i prestiż jej członkom. Wysoka samoocena Grupy mogą zapewniać członkom poczucie wysokiej wartości. Przynależność Mogą zaspokajać potrzeby społeczne. Ludziom sprawiają przyjemność stałe wzajemne kontakty wynikające z przynależności do grupy. Siła To, czego nie da się osiągnąć na własną rękę, często staje się możliwe dzięki działaniu grupy. Liczebność daje jej siłę.

(…)

konflikt ról, kiedy wymagania jednej roli są sprzeczne z wymaganiami innej.
Jaką wartość ma dla kierownika znajomość ról?
Jeśli kierownik wie z jaką głównie grupą pracownik utożsamia się w danym momencie i jakich zachowań wymaga się od niego w tej roli to takie spojrzenie często umożliwia trafniejsze przewidywanie zachowań pracownika i wskazuje w jaki sposób najlepiej poradzić sobie z sytuacją związaną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz