Podobieństwa między badaniem eksperymentalnym a prospektywnym - porównanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podobieństwa między badaniem eksperymentalnym a prospektywnym - porównanie - strona 1  Podobieństwa między badaniem eksperymentalnym a prospektywnym - porównanie - strona 2

Fragment notatki:

Podobieństwa między badaniem eksperymentalnym a prospektywnym
badanie eksperymentalne- celowe i kontrolowane sterowanie jedną określoną cechą(przyczyną), co pozwala badającemu dokładnie i miarodajnie ocenić oddziaływanie tej cechy na wybrane funkcje zdrowotne organizmu; doświadczenia można wykonywać:
a) w prawie naturalnych warunkach na dużych populacjach zwierząt ze zmiennym 1 parametrem (więcej jedzenia)
b) wyłapując zwierzęta indykatorowe (chwytanie i badanie kleszczy / komarów etc)
RÓŻNICA MIĘDZY TYMI EKSPERYMENTAMI A EKSPERYMENTAMI NAUKOWYMI to liczba organizmów badanych i ich lokalizacja, tj. eksperyment epidemiologiczny przeprowadzamy na DUŻEJ POPULACJI, ŻYJĄCYCH W NATURALNYCH DLA SIEBIE WARUNKACH; taką grupę często definiuje się kohortą;
celem badania może być: działanie nowego leku, szczepionki, zabiegu lekarskiego, zjawiska fizjo.(wysiłek/braki żywności)
epidemiolog NIE WIE jakie będą skutki działania takiego parametru na zdrowie jednostki i populacji ale przez odpowiedni dobór osób do grupy badanej i grupy kontrolnej stara się obiektywnie określić korzystne i niekorzystne działania i
skutki;
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PLANOWYCH BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH:
1. celowy dobór osób do grupy badanej i grupy kontrolnej
2. zastosowanie ʻplaceboʼ lub innych działań maskujących w grupie kontrolnej
3. zastosowanie zasady ʻślepej próbyʼ lub (lepiej) ʻpodwójnej ślepej próbyʼ
PRZYKŁAD:
chcemy sprawdzić czy nowy lek z grupy chroniących przed następnym zawałem serca działa; specjalnie wybieramy do badania osoby, które już chorowały na zawał; grupa kontrolna dostaje dotychczas stosowane leki profilaktyczne a grupie badanej podajemy nowy lek; po przeprowadzeniu badania możemy się wypowiedzieć, czy nowy lek jest rzeczywiście skuteczniejszy;
badanie prospektywne- tj. dotyczące przyszłego, ew.szkodliwego działania czynników środowiska na zdrowie mieszkających w danej okolicy lub pracujących w jednym zakładzie ludzi; epidemiolog nie wie dokładnie, który czynnik będzie środowiska będzie działał szkodliwie (czyli będzie tzw. czynnikiem narażenia zdrowia) przypuszcza się, że w danym środowisku jest lub będzie czynnik narażenia zdrowia, który po dłuższym czasie oddziaływania może być przyczyną określonej choroby; do badań wybiera się populację narażoną na pot. patogenny czynnik; grupą kontrolną jest podobna populacja nie
narażona na działanie badanych (szkodliwych lub korzystnych) czynników środowiska;
badania takie trwają długo (5-10lat); są szczegółowo planowane pod wzgl. badań lekarskich, aparatury, labolatoryjnych testów i statystyki; ludzi bada się co 3 lub 6 miesięcy a środowisko najczęściej monitoruje się w sposób ciągły; jeżeli w badaniu populacji pojawiają się nowe jednostki chorobowe (np.alergiczne) lub zwiększa się liczba znanych jednostek to
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz