Higiena i epidemiologia

note /search

Wykład - żywność a lek

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

ŻYWNOŚĆ A LEK Ryzyko interankcji: 2 zażywane leki -prawdopodobne 3 zażywane leki -zachodzi często 4 i więcej- nieuniknione Czynniki modyfikujące interakcje lekowe: szybkośc metabolizmu (determinowana genetycznie) wiek (noworodki, niemowlęta, dzieci do 3 roku życia, okres dojrzewania rasa (ra...

Wykład - Badania sposobu żywienia i stanu odżywiania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896

Badania sposobu żywienia i stanu odżywiania Zasadniczym celem tych badań jest stwierdzenie : 1. Czy istnieją wady żywienia w danej populacji jako całości czy też w poszczególnych jej grupach i na czym te wady polegają ? 2. Jakie są następstwa zdrowotne, względnie jakimi następstwami może grozić dan...

Wykład - Chemiczne zanieczyszczenia powietrza

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Chemiczne zanieczyszczenia powietrza Źródła: procesy spalani paliw stałych, ciekłych i gazowych środki transportu zaopatrzone w silniki spalinowe składowiska materiałów budowlanych i odpadów powierzchnie dróg i ulic Zanieczyszczenia gazo...

Wykład - Chemiczne zanieczyszczenia wody

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Chemiczne zanieczyszczenia wody Źródła: Ścieki odprowadzane ze źródeł komunalnych Spływy obszarowe z terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów kanalizacyjnych, z obszarów rolnych i leśnych Zanieczyszczenia z zakładów przemysłowych i komunikacyjnych Obecność w wodzie pitnej zanieczyszcze...

Wykład - Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2478

Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia A. MAKROŚRODOWISKO 1. Czynniki materialne : warunki klimatyczne, naturalne i spowodowane działalnością człowieka czynniki fizyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza, wody, gleby i żywności, czynniki biologiczne. 2. Środowisko społeczne : cec...

Wykład - Czynniki ryzyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

CZYNNIKI RYZYKA NIEDOŻYWIENIA KOBIET: ubóstwo niski poziom wykształcenia palenie papierosów restrykcyjna dieta choroby przewlekłe wegetarianizm ciąża w bardzo młodym wieku ciąża wielopłodowa wieloródka potencjalni rodzice: mała masa ciała, deficyt białka, witamin, zakażenia (spadek odporno...

Wykład - Główne apskety brane pod uwagę przy optymalnym kształtowaniu ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

GŁÓWNE ASPEKTY BRANE POD UWAGĘ PRZY OPTYMALNYM KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW PRACY * MIEJSCE PRACY - przestrzeń robocza - środki potrzebne do obsługi i siły działania - narzędzia pracy, maszyny - widoczność i oświetlenie - słyszalność i odbiór informacji - udział innych narządów zmysłu * PROCES PRAC...

Wykład - Hałas

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Hałas Drgania akustyczne słyszalne są w zakresie częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Dźwięk to drganie zdolne do wytworzenia wrażenia słuchowego u człowieka o normalnym słuchu. Hałas to każdy dźwięk szkodliwy, nieprzyjemny lub zbędny. Źródła hałasu: arterie komunikacji drogowej linie komunikacj...

Wykład - Higiena wieku rozwojowego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1071

Higiena wieku rozwojowego Co to jest czynna opieka lekarska ? - systematyczna, planowa, celowa, aktywna opieka Obejmuje następujące grupy osób : * osoby w wieku podeszłym * dzieci i młodzież * opieka nad kobietami ciężarnymi i kobietami karmiącymi * osoby narażone na niekorzystne czynniki pracy...