Wykład - Czynniki ryzyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czynniki ryzyka - strona 1 Wykład - Czynniki ryzyka - strona 2

Fragment notatki:

CZYNNIKI RYZYKA NIEDOŻYWIENIA KOBIET:
ubóstwo
niski poziom wykształcenia
palenie papierosów
restrykcyjna dieta
choroby przewlekłe
wegetarianizm
ciąża w bardzo młodym wieku
ciąża wielopłodowa
wieloródka
potencjalni rodzice: mała masa ciała, deficyt białka, witamin, zakażenia (spadek odporności), niedokrwistośc, zaburzenia płodności
wiek dojrzały: nadciśnienie, cukrzyca, choroba wieńcowa
ciąża, poród, połóg: niedowaga, wymioty, anemia, osteoporoza, spadek poziomu białka, niedobór witamin, nadciśnienie tętnicze, przedwczesne oddzielenie łożyska, poród przedwczesny, zakażenia okołoporodowe
CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ:
styl życia
młody wiek
niski poziom wykształcenia
niedożywienie
palenie papierosów
alkohol
narkotyki
potencjalni rodzice: zapalenie narządów płciowych, zaburzenia cyklu miesięcznego, niepłodnośc, zaburzenia jakości życia, zapalenie wątroby
wiek dojrzały: nowotwory szyjki macicy, przewlekle stany zapalne, zaburzona jakośc życia
poród, połóg, ciąża: zakażenia wewnątrzmaciczne, poronienie, poród przedwczesny, choroba dziecka
Średni czas życia: kobiet-80 lat, mężczyzn -70lat.
CZYNNIKI RYZYKA SPRZYJAJĄCE CHOROBOM ZAKAŹNYM:
czynniki demograficzne: gwałtowny wzrost populacji, znaczący wzrost obszarów zurbanizowanych, znaczne zróżnicowanie infrastruktury sanitarno-higienicznej terenów zurbanizowanych, niestabilnośc polityczna, społeczna , ekonomiczna znacznej liczby organizmów państwowych na kuli ziemskiej
wzrost populacji podatnych: starzenie się populacji generalnej, rośnie liczba urodzeń w krajach rozwijających się, ubóstwo i niedożywienie, nierównomierny podział dóbr, wojny, kataklizmy, powodujące masowe przemieszczanie się ludności, niekorzystne warunki sanitarno-higieniczne
rozwój środków transportu: masowe podróże i migracje, każdy człowiek przenosi do nowego miejsca czasowego lub stałego pobytu patogeny, wektory, podatnośc na zakażenie, następstwa nabytych zakażeń (immunologiczne), stan genetyczny, preferencje kulturowe, obyczajowe, zachowań, nawyki, technologie, bagaż z zawartością.
antropogenne zmiany środowiska: zmiany obszarów i technologii uprawy ziemi, hodowli i gatunków roślin, pestycydy, insektycydy etc, zmiany technologii hodowli i gatunków zwierząt, antybiotyki „paszowe”, zmiany technologii produktów żywnościowych, dystrybucji towarów, interwencje medyczne, wprowadzanie i rozwój antybiotykoterapii, ewolucja i zmiany genetyczne drobnoustrojów, narastanie oporności wobec antybiotyków, środków dezynfekcyjnych, zakażenia związane z opieką zdrowotną. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz