Higiena i epidemiologia - strona 2

note /search

Wykład - Jakość zdrowotna żywności

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1057

Jakośc zdrowotna żywności ogół cech, przy pomocy których charakteryzuje się żywnośc pod względem zawartości odżywczej, jakości organoleptycznej, bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta. Bezpieczeństwo żywności- ogół warunków, które muszą być spełnione i działań , które muszą być podjęte na wszystkic...

Wykład - Mechanizm profilaktycznego działania fluorków

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

MECHANIZM PROFILAKTYCZNEGO DZIAŁANIA FLUORKÓW Jony fluoru wchodzą w reakcję z hydroksyapatytami szkliwa, w wyniku tej reakcji powstają fluoroapatyty. F ( Ca3 (PO4)2)3 : Ca(OH)2 + 2F- = (Ca3 (PO4)2)3 x C + 2OH - F Fluoroapatyty cechuja się wysoką krystalicznością i małą rozpuszczalnością w kwas...

Wykład - Objawy niedoborów witamin w układzie stomatognatycznym

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

OBJAWY NIEDOBORÓW WITAMIN W UKŁADZIE STOMATOGNATYCZNYM OBJAWY NATURALNE ŹRÓDŁA WITAMINA C * wylewy krwawe i wybroczyny na skórze warzywa, owoce, dzika róża, i śluzówce czarna porzeczka, cytrusy * krwotoczno - martwicze zapalenia dziąseł * za...

Wykład - Ocena sposobu żywienia i wyżywienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1554

Ocena sposobu żywienia i wyżywienia Normy żywienia: oznaczają ilośc energii oraz niezbędnych składników odżywczych wyrażonych w przeliczeniu na 1 osobę i 1 dzień, uwzględniając specyficzne dla wyróżnionych grup różnice w zapotrzebowaniu organizmu, zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego, akty...

Wykład - Odpady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

Odpady Gospodarka odpadami obejmuje : Zbiórkę, transport, odzysk, unieszkodliwianie Nadzór nad tymi działaniami to punkt wyjścia do opracowywania planów i strategii gospodarowania odpadami, pozwala na: kontrolę zagrożeń stwarzanych przez odpady ...

Wykład - Pozamedyczne uwarunkowanie stanu zdrowia jamy ustnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1344

Pozamedyczne Uwarunkowanie Stanu Zdrowia Jamy Ustnej Stan zdrowia jamy ustnej jako fragment kondycji zdrowotnej człowieka w niewielkim stopniu zależy od uwarunkowań osobniczych i medycznych. Stan zdrowia - uwarunkowania osobnicze 15%, uwarunkowania środowiskowe 35% (społeczne, polityczne, ekonomicz...

Wykład - Priorytetowe trucizny środowiskowe w Polsce

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

LISTA PRIORYTETOWYCH TRUCIZN ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE 1. Pył zawieszony 2. Tlenek węgla 3. Dwutlenek siarki 4. Tlenki azotu 5. Nawozy azotowe 6. Ołów 7. Kadm 8. Fluor 9. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 10. Benzen Przy sekcji i kwantyfikacji trucizn środowiskowych wzięto pod uwagę...

Wykład - Problematyka żywieniowa a zdrowie człowieka

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 364

Problematyka żywieniowa a zdrowie człowieka CZŁOWIEK ŚRODOWISKO BIOGEOGRAFICZNE STREFY ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ROŚLINY Chemizacja rolnictwa RACJONALNE ŻYWIENIE BIOCHEMIA ŻYWIENIA ZASADY ŻYWIENIA STAN ZDROWIA NORMY ŻYWIENIOWE INDYWIDUALNOŚĆ ŁĄCZENIE BIOCHEMICZNA POKARMÓW STRESY, POBIERANE STRA...

Wykład - Promieniowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Promieniowanie Narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne w Polsce Główne źródła: linie elektromagnetyczne obiekty radiokomunikacyjne radiowe i telewizyjne centra nadawcze stacje bazowe sieci telefonii komórkowej obiekty radiolokacyjne Pomiary prowadzone w 1993 i 2003r. w Łodzi i w Warsza...