Wykład - Promieniowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Promieniowanie - strona 1 Wykład - Promieniowanie - strona 2 Wykład - Promieniowanie - strona 3

Fragment notatki:

Promieniowanie Narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne w Polsce
Główne źródła:
linie elektromagnetyczne
obiekty radiokomunikacyjne
radiowe i telewizyjne centra nadawcze
stacje bazowe sieci telefonii komórkowej
obiekty radiolokacyjne
Pomiary prowadzone w 1993 i 2003r. w Łodzi i w Warszawie wskazują, że:
1. dominującym źródłem PEM są nadajniki radiostacji handlowych i telewizyjnych
2. w żadnym punkcie pomiarowym w Warszawie i w Łodzi nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych, choć w poszczególnych punktach wartości uległy nawet kilkukrotnemu wzrostowi.
Widmo fal elektromagnetycznych dzieli się na dwie części:
1. Promieniowanie jonizujące
2. Promieniowanie nie jonizujące
* PEM o bardzo niskiej częstotliwości do 1000Hz
* fale radiowe
* mikrofale
* promieniowanie podczerwone
* promieniowanie widzialne
* promieniowanie nadfioletowe
PEM o b. niskiej częstotliwość
Skutki długotrwałego przebywania w PEM wytworzonym przez urządzenia przemysłowe:
bóle i zawroty głowy
zaburzenia snu i pamięci
zwolnienie rytmu serca
obniżenie ciśnienia tętniczego
skutki kancerogenne (prawdopodobnie)
Promieniowanie radiowe i mikrofalowe
PR 30kHz - 300MHz
PM 300MHz - 300GHz
Źródła:
urządzenia radarowe
urządzenia telekomunikacyjne
sieć radiowa i telefoniczna
urządzenia przemysłowe i domowe
Skutki narażenia na PR i PM:
efekty termiczny
uszkodzenie narządu wzroku
zmiany w układzie nerwowym
zaburzenia syntezy Hb i liczby wytwarzanych erytrocytów
abberacje chromosomalne
zaburzenia dojrzewania komórek rozrodczych
objawy subiektywne
Promieniowanie podczerwone i widzialne
Obejmuje zakres długości fal 104 - 8*10-7 m
Głównym źródłem jest promieniowanie słoneczne:
Skutki narażenia:
zaburzenia termoregulacji
przyspieszone starzenie się organizmu
zaburzenia układu sercowo - naczyniowego
uszkodzenie soczewki oka
Promieniowanie jonizujące
Należą do niego:
- promieniowanie γ
- promieniowanie rentgenowskie
- ultrafiolet C


(…)

…-7 m
Głównym źródłem jest promieniowanie słoneczne:
Skutki narażenia:
zaburzenia termoregulacji
przyspieszone starzenie się organizmu
zaburzenia układu sercowo - naczyniowego
uszkodzenie soczewki oka
Promieniowanie jonizujące
Należą do niego:
- promieniowanie γ
- promieniowanie rentgenowskie
- ultrafiolet C
- promieniowanie korpuskularne (neutrony, protony, α,β)
Źródła:
Naturalne:
- promieniowanie kosmiczne
- promieniowanie pochodzące ze skorupy ziemskiej
- promieniowanie pochodzące z pierwiastków promieniotwórczych
Sztuczne:
- reaktory atomowe
- przemysł, nauka, i medycyna (izotopy promieniotwórcze)
* żużelbeton
* diagnostyczne badania rtg
Skutki biologiczne promieniowania jonizującego
Skutki bezpośrednie:
- jonizacja i wzbudzanie cząsteczek, co prowadzi do zmiany ich właściwości fizyko…
… przez pochłonięte przez ludzi dawki promieniowania jonizującego podlega ciągłej ewolucji:
- według wielu „radykalnych” autorów dawka 50 mSv zwiększa dwukrotnie ryzyko białaczki, nowotworów płuc i innych rodzajów raka
- Agencje międzynarodowe twierdzą, że taki wzrost może nastąpić dopiero po pochłonięciu dawki powyżej 1 Sv.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz