wykład - Zagrożenie radiologiczne i skażenia promieniowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Zagrożenie radiologiczne i skażenia promieniowania - strona 1 wykład - Zagrożenie radiologiczne i skażenia promieniowania - strona 2

Fragment notatki:

Zagrożenie, radiologiczne i skażenia promieniotwórcze środowiska
Promieniowaniem elektromagnetycznym nazywamy emisję zaburzenia
energetycznego wywołanego przepływem prądu elektrycznego lub zmianą
ładunków w źródle. Zaburzenie polega na fakcie, że zmiana pola magnetycznego
(elektrycznego) z określoną częstotliwością, wywołuje zmianę z tą samą
częstotliwością pola elektrycznego (magnetycznego). Energia ta może być
wysyłana w postaci: światła (fotony), ciepła (promieniowanie cieplne) ora2 fal
elektromagnetycznych. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są zmiany
w stanie jądra atomowego, powłok elektronowych atomów lub cząsteczek oraz
zmiany stanu rotacyjnego lub oscylacyjnego cząsteczek.
Zjawisko elektromagnetyczne opisujemy podając natężenie pola elektrycznego,
natężenie pola magnetycznego, częstotliwość drgań lub gęstość mocy. W chwili
obecnej sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne jest największym
energetycznym zanieczyszczeniem na Ziemi. O kilka rzędów wielkości przekracza
tło naturalne i nie ma takiego miejsca, gdzie by nie występowało.
Z punktu widzenia oddziaływania na materię, promieniowanie można podzielić na
promieniowanie niejonizujące i jonizujące.
Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie jonizujące: promieniowanie o małej długości fal i
równocześnie dużej częstotliwości , które przechodząc przez materię
wywołuje w obojętnych elektrycznie atomach i cząsteczkach - zmiany ich
ładunków elektrycznych, czyli tzw. jonizację. Promieniowanie to może mieć
postać promieniowania korpuskulamego, do którego zalicza się m. innymi
cząstki alfa, beta, protony, a także - promieniowania elektromagnetycznego
obejmującego promieniowanie gamma oraz promieniowanie rentgenowskie
(X) o długości fali mniejszej niż 100 ran. (nanometrów).
(Promieniowanie jonizujące jest to krótkofalowe promieniowanie
elektromagnetyczne oraz każde promieniowanie składające się z, cząstek
jonizujących bezpośrednio lub pośrednio.)
Do promieniowania jonizującego zaliczamy
PROMIENIOWANIE ALFA , strumień cząstek a (jąder helu) wysyłanych przez
promieniotwórcze jądra atomowe.
PROMIENIOWANIE BETA (promienie (3), strumień elektronów wysyłanych
przez promieniotwórcze jądra atomu, elektron powstaje w jądrze z rozpadu
neutronu na proton, elektron i antyneutrino.
PROMIENIOWANIE NEUTRONOWE Jest strumieniem neutronów
powstających w wyniku procesu tzw. rozszczepienia jąder atomowych ciężkich


(…)

… elektromagnetyczne o fali dl. ok. 0,000 l^ok, 100
nm; dzieli się na twarde (b. przenikliwe) i miękkie (mniej przenikliwe); źródłami
promieniowania X. są lampy rentgenowskie, pierwiastki promieniotwórcze,
akceleratory cząstek, a także wiele obiektów astr. (źródło rentgenowskie);
wykorzystywane w medycynie, defektoskopii, w badaniach struktury kryształów.
Promieniowanie rentgenowskie i gamma odznaczają się dużą…
… tego samego pierwiastka
różniące się masą atomową, zawierają jednakową liczbę
protonów, lecz różne liczby neutronów (np. 16gO, 1780 , lxsO);
wśród nich występują promieniotwórcze tzw. radioizotopy;
niektóre występują w przyrodzie, większość jest otrzymywana
sztucznie w wyniku reakcji jądrowych
Przykłady izotopów promieniotwórczych
Uran 233, 235;
• Pluton 239,
Jod-131,
Cez-137,
• StroiU-90,
• Beryl-7,
• Potas…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz