Wykład - Priorytetowe trucizny środowiskowe w Polsce

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Priorytetowe trucizny środowiskowe w Polsce - strona 1 Wykład - Priorytetowe trucizny środowiskowe w Polsce - strona 2 Wykład - Priorytetowe trucizny środowiskowe w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

LISTA PRIORYTETOWYCH TRUCIZN ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE
1. Pył zawieszony 2. Tlenek węgla
3. Dwutlenek siarki
4. Tlenki azotu
5. Nawozy azotowe
6. Ołów
7. Kadm
8. Fluor
9. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
10. Benzen
Przy sekcji i kwantyfikacji trucizn środowiskowych wzięto pod uwagę przede wszystkim następujące parametry : * toksyczność
* stężenia w mediach
* zasięg oddziaływania
* wielkość narażonej populacji
* trwałość substancji w środowisku
Tendencja malejąca zanieczyszczenia powietrza środowiska !!!
Dioksyny, dichlorowane fenyle, azbest najbardziej szkodliwe !!!
SMOG - szybko zwiększająca się ilość substancji zanieczyszczających środowisko SMOG FOTOCHEMICZNY SMOG KWAŚNY
Los Angeles Londyn
miesiące letnie miesiące zimowe
silne pełne zachmurzenie
300 m
20 `C

(…)


Związki powstające w czasie dezynfekcji :
* Trihalogenometany (THM), chloroform, dichlorobromometan, dibromochlorometan,
Bromoform
ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNE GLEBY Gleba odgrywa epidemiologicznie ważną rolę w przenoszeniu zakażeń i inwazji Pasożytniczych, istotne znaczenie w tym procesie odgrywa okres przeżywalności Patogenu w glebie :
- okres przeżywalności krótki - dnie i tygodnie - wirusy, bakterie, niezarodnikujace
- dłużej - miesiące - prątki gruźlicy
- długo - lata - jaja robaków
- najdłużej - dziesiątki lat - bakterie przetrwalnikujące Patogeny obecne w glebie, będące najczęstszą przyczyną zagrożeń : * laseczki jodu kiełbasianego * laseczki wąglika
* drobnoustroje wywołujące zakażenia przyranne - laseczki tężca i zgorzeli gazowej
* cysty pełzaka czerwonki
* zarodniki grzybów mogące doprowadzić do grzybic układowych * jaja i larwy robaków : glisty ludzkiej, włosogłówki
* nicienie - węgorek jelitowy, tęgoryjec dwunastnicy
ZANIECZYSZCENIA CHEMICZNE GLEB POTENCJALNIE ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU:
Pierwiastki śladowe, w tym metale ciężkie : ołów, kadm, cynk, miedź, rtęć, nikiel, chlor, fluor itd. Występują głównie w strefie oddziaływań zakładów wydobycia oraz przetwórstwa węgla i rud metali, wzdłuż obciążonych dużym…
…. Materiały budowlane i meble - formaldehyd (wykładziny)
lotne substancje organiczne - benzen, toluen,
ksylen, styren
barwniki i pigmenty - żywice, oleje, rozpuszczalniki
3. Tworzywa sztuczne, środki przeciwpalne
4. Zapachy i feromony - benzaldehyd, octan benzylu, kamfora, octan cytrynowy,
etanol itp.
5. Czynniki biologiczne - bakterie i wirusy, zarodniki pleśni, roztocze, owady i ich odchody, pyłki roślin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz