Wykład - Odpady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Odpady - strona 1 Wykład - Odpady - strona 2

Fragment notatki:

Odpady
Gospodarka odpadami obejmuje : Zbiórkę, transport, odzysk, unieszkodliwianie
Nadzór nad tymi działaniami to punkt wyjścia do opracowywania planów i strategii gospodarowania odpadami, pozwala na:
kontrolę zagrożeń stwarzanych przez odpady
interwencję w przypadku wykrytych nieprawidłowości w ich obrocie.
Ze względu na pochodzenie odpady dzieli się na: Komunalne i przemysłowe
Ze względu na stopień szkodliwości:
niebezpieczne - stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i/lub środowiska
inne niż niebezpieczne
Odpady komunalne w Łodzi
W 2004r. zebrano ok. 330 tys Kg Odpadów
Ok. 78 % wywieziono poza województwo
Ok. 20 % (odpady obojętne) wykorzystano do rekultywacji wysypisk nieczynnych
W wyniku selektywnej zbiórce pozyskano:
2700 Kg tworzyw sztucznych
127 Kg złomu metali
2800 Kg makulatury
3700 Kg szkła
Co stanowi niecałe 3 % ogólnej masy zebranych odpadów.
Odpady przemysłowe w Łodzi w 2004r.
Wytworzono ogółem
ok. 280 tys. Kg
w tym 9,2 tys. Kg odpadów niebezpiecznych
29 % zdeponowano na składowiskach
70 % odzyskano
0,4 % unieszkodliwiono
0,6 % zmagazynowano
Odpady niebezpieczne to:
odpady medyczne
zużyte źródła światła zawierające rtęć
świetlówki
roztwory utrwalaczy fotograficznych
odpady z produkcji farmaceutyków
tworzywa sztuczne
odpady poubojowe
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi to:
nakaz selektywnego składowania
ograniczenie ich przemieszczania
kontrola ich wykorzystania i unieszkodliwiania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz