Wykład - Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia - strona 1 Wykład - Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia
A. MAKROŚRODOWISKO 1. Czynniki materialne : warunki klimatyczne, naturalne i spowodowane działalnością człowieka czynniki fizyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza, wody,
gleby i żywności, czynniki biologiczne.
2. Środowisko społeczne : cechy ustroju społeczno - politycznego, wielkość dochodu
narodowego, system edukacyjny, system opieki zdrowotnej, dostępność pracy,
polityka społeczna państwa, wzorce kulturowe, stosunki międzyludzkie itp.
B. ŚRODOWISKO INDYWIDUALNE
1. Czynniki związane z pozycją społeczno - zawodową : wykształcenie, rodzaj
i warunki pracy, dochody, warunki mieszkaniowe i ogólno - bytowe.
2. Zachowania o znaczeniu zdrowotnym : sposób odżywiania się, palenie tytoniu,
nadużywanie alkoholu, narko- i lekomania, umiejętność wypoczywania i radzenia
sobie ze stresem, aktywność fizyczna, higiena osobista, zachowania seksualne,
przestrzeganie przepisów drogowych. 3. Czynniki wpływające na zachowania o znaczeniu zdrowotnym :
Wiek, płeć, aktualny stan zdrowia, wykształcenie, poziom kultury zdrowotnej, Stabilizacja rodzinna, system wartości; indywidualne : osobowość, charakter.
Bioklimatologia zajmuje się oceną wpływu czynników atmosferycznych na organizmy żywe.
Biologicznie czynnymi składnikami środowiska atmosferycznego są :
* bodźce termiczne - temperatura, wilgotność, ruch powietrza, cieplne oddziaływanie promieniowania słonecznego
* bodźce chemiczne - skład atmosfery, zanieczyszczenia
* bodźce solarne - UV i widzialne
* bodźce liotropowe - szybkie zmiany warunków synoptycznych
Reakcje meteorotropowe wywołane zmianami pogody
1. FIZJOLOGICZNA REAKCJA POGODOWA - związana jest z adaptacją do zmian
pogody, nie jest świadoma, obejmuje zespół mechanizmów mających na celu
utrzymanie czynnościowej równowagi wewnętrznej organizmu.
2. NADMIERNE REAKCJE POGODOWE - (świadome odczuwanie zmian pogody)-
Występują po przekroczeniu określonego poziomu zmian, powodują głównie
zaburzenia czynnościowe układu autonomicznego oraz obniżenie sprawności

(…)

… się (pogłębieniu) istniejących już schorzeń, znane są zwłaszcza reakcje reumatyczne, ze strony serca (zawały), mózgu (krwotoki, udary),
przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa)- nasilenie objawów
* wysoka temperatura ma bezpośredni wpływ na sprawność procesów adaptacyjnych, zwłaszcza u osób starszych; w okresie upałów zwiększa się umieralność z powodu
chorób układu krążenia, w tym zawałów serca i udarów mózgu,
* przyrodnicza sezonowość klimatu ma swoje odzwierciedlenie w strukturze zachorowań i umieralności; wiele schorzeń infekcyjnych (grypa), alergicznych (pyłkowica) oraz autoimmunizacyjnych (choroba gośćcowa) odznacza się sezonowym charakterem
Długotrwałe działanie POLA ELEKTOMAGNETYCZNEGO (silnie) powoduje :
* bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu i pamięci,
* efekt termiczny i specyficzny efekt termiczny,
* zwolnienie rytmu serca i obniżenie ciśnienia tętniczego,
* zmętnienie rogówki i soczewki,
* zaburzenia erytropoezy, zwiększenie lub zmniejszenie liczby białych krwinek,
zmianę czasu krzepnięcia i krwawienia.
Słabe pola magnetyczne i elektromagnetyczne najprawdopodobniej mają wpływ na
wolne rodniki odgrywające kluczową rolę w wielu procesach chemicznych zachodzących w żywych organizmach, np. powodują wzrost…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz