Psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży - wykład 6 - strona 1

Fragment notatki:

Temat wykładu brzmiał: Wybrane zaburzenia rozpoczynające się w dzieciństwie (Do szóstego roku życia dziecka). W notatce przede wszystkim opisane są różne zaburzenia takie jak: zaburzenia identyfikacji płci, mutyzm wybiórczy (kryteria diagnostyczne mutyzmu wybiórczego), moczenie mimowolne (moczenie pierwotne, moczenie wtórne, moczenie dzienne lub nocne), zanieczyszczanie się kałem (zanieczyszczanie się pierwotne, zanieczyszczanie się wtórne, zanieczyszczanie się prowokacyjne), zaburzenia odżywiania: odmowa jedzenia, luminacje, picia(zaburzenia homeostazy, zaburzenia więzi, zaburzony proces separacji, przeżycia traumatyczne), zaburzenia mowy: jąkanie, mowa bezładna, inne specyficzne zaburzenia

WYKŁAD 6
Wybrane zaburzenia rozpoczynające się w dzieciństwie.
(Do szóstego roku życia dziecka).
- zaburzenia identyfikacji płci (F64.2)
- mutyzm wybiórczy (F94.0)
- moczenie mimowolne (F98.0)
- zanieczyszczanie się kałem (F98.1)
- zaburzenia odżywiania: odmowa jedzenia, luminacje (F98.2), pica (F98.3)
- zaburzenia mowy: jąkanie (F98.5), mowa bezładna (F98.6)
- inne specyficzne zaburzenia (F98.9)
Zaburzenia identyfikacji płci
trwała, intensywna niechęć do własnej płci i życzenie stania się osobą płci przeciwnej
- początek zwykle między 2-4 rokiem życia
- podłożem może być deprecjonujący, niechętny, wrogi stosunek matki do płci jej dziecka - albo - odrzucenie dziecka, które może wyobrażać sobie siebie jako osobę płci przeciwnej, która przypuszczalnie byłaby bardziej przez rodziców akceptowana
- dziecko odnosi się z awersją do wszystkiego, co jest charakterystyczne dla jego płci biologicznej: narządów płciowych (marzy, że znikną i zamiast nich wyrosną właściwe), zachowań, ubrań, zainteresowań, pozycji podczas mikcji, itd.)
- z czasem nawarstwianie się wtórnych problemów
Mutyzm wybiórczy (selektywny)
- zaburzenie występuje rzadko (0.02% populacji dzieci i młodzieży)
- częściej u dziewczynek niż u chłopców
- trwa od kilku miesięcy do 2 lat i dłużej
( jeśli nie ustępuje przed 10 rokiem życia- rokowanie jest niepomyślne)
- nasilenie zaburzenia występuje w 3 i 6 roku życia
( wtedy najczęściej mutyzm przejściowy - ustępuje samoistnie)
- rozumienie mowy jest niezaburzone: dziecko milknie w pewnych sytuacjach, a w innych rozmawia normalnie
- typowa sytuacja: w domu dziecko komunikuje z rodzicami i rodzeństwem, a w szkole nie odzywa się w ogóle
(zarówno do nauczycieli, jak i rówieśników)
- należy wykluczyć zaburzenia słuchu, neurologiczne przyczyny zaburzeń mowy, całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, fobię społeczną, depresję, inne postacie mutyzmu
W etiologii mutyzmu wybiórczego nakładają się:
nakładają się:
Czynniki biologiczne
- (okołoporodowe) uszkodzenie OUN
- dysharmonie rozwojowe, zaburzony rozwój mowy
Urazy psychiczne
- przekroczenie progu szkolnego
- hospitalizacja, wypadek losowy
- śmierć bliskiej osoby
- narodziny młodszego rodzeństwa
- zakaz ujawniania sekretów rodzinnych
- inny uraz, np. pogryzienie przez psa
Cechy osobowości dzieci
- lęk społeczny, wycofywanie się, nieśmiałość, bierny opór
- kontrolowanie i manipulowanie otoczeniem
Wzorzec rodzinny
(pasywny, chłodny, nieobecny ojciec powyżej 40 lat, matka nadopiekuńcza, lękowa, niedojrzała; brak satysfakcji małżeńskiej; ograniczona rodzinna komunikacja werbalna; zakazy dotyczące mówienia o rodzinnych sprawach; rodziny posługujące się gwarą)


(…)

… (padaczka, cukrzyca, moczówka prosta, guzy płata czołowego)
- rokowania dobre: w większości ustępuje z wiekiem
Moczenie mimowolne w ICD-10
Kalendarzowy lub umysłowy wiek dziecka wynosi co najmniej 5 lat
Oddawanie moczu do łóżka lub w ubranie następuje co najmniej dwukrotnie w miesiącu do 7 lat, a co najmniej raz w miesiącu u dzieci starszych
Moczenie nie jest następstwem napadów padaczkowych…
… (i nocy)
- poprzez odmowę dziecko kontroluje rodziców, stawia warunki
- jedzenie lub odmowa zależy od interakcji rodzice-dziecko, a nie od wewnętrznej kontroli (uczucia głodu lub sytości)
Zaburzenia odżywiania spowodowane przeżyciami traumatycznymi.
- po traumatycznym doświadczeniu dziecko może odmawiać wszelkiego jedzenia i picia
- trauma może wiązać się z przyjmowaniem pokarmu, wymiotami, zabiegami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz