Wykład - Chemiczne zanieczyszczenia wody

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Chemiczne zanieczyszczenia wody - strona 1 Wykład - Chemiczne zanieczyszczenia wody - strona 2

Fragment notatki:

Chemiczne zanieczyszczenia wody
Źródła:
Ścieki odprowadzane ze źródeł komunalnych
Spływy obszarowe z terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów kanalizacyjnych, z obszarów rolnych i leśnych
Zanieczyszczenia z zakładów przemysłowych i komunikacyjnych Obecność w wodzie pitnej zanieczyszczeń chemicznych zwiększa ryzyko określonych zagrożeń zdrowia
podwyższone poziomy azotanów w wodzie pitnej mogą wywołać methemoglobinemię u niemowląt
związki azotowe spożywane wraz z wodą mogą przekształcać się w przewodzie pokarmowych człowieka w kancerogenne nitrozaminy
badania retrospektywne wskazują na istnienie korelacji pomiędzy stężeniem ołowiu w wodzie pitnej a ryzykiem nowotworów przewodu pokarmowego i białaczek
związki metali ciężkich występujące w wodzie ujemnie wpływają na układ sercowo - naczyniowy, nerwowy, nerki, tkankę kostną
obecność w wodzie pestycydów i niektórych związków organicznych zwiększa ryzyko nowotworów
związki chloroorganiczne powstające w wodzie w wyniku jej chemicznej dezynfekcji podejrzewa się o działanie kancerogenne, mutagenne i teratogenn.
Podstawowe choroby przenoszone drogą wodną i czynniki, które jej wywołują
Choroby
Czynniki
Dur brzuszny
Salmonella typki
Salmonella paratyphi A i B
Czerwonka bakteryjna
Shigella
Cholera
Vibrio cholerae
Zapalenie żołądkowo - jelitowe z biegunką
Eschericha coli, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Salmonella sp.
Wirusowe zapalenie wątroby A i E
Wirus zapalenia wątroby A i E
Zapalenia żołądkowo - jelitowe
Wirus z Norwalk, rotawirusy
Enterowirusy, adenowirusy
Pełzakowica (amoebiasis)
Entameba histolitica
Zapalenia żołądkowo - jelitowe
Giardia lamblia, Cryptosporidium
Zagrożenia związane z obecnością w wodzie patogennych drobnoustrojów może powstać:
podczas konsumpcji bezpośredniej
przetwórstwa żywności
mycia żywności i naczyń stołowych
zabiegów higienicznych i rekreacji
spożywania żywności pochodzącej z zanieczyszczonej wody
Woda przeznaczona do spożycia i higieny osobistej nie może zawierać
żadnych drobnoustrojów chorobotwórczych
W celu dezynfekcji wody wykorzystuje się silnie utleniające związki chemiczne:
* chlor i jego pochodne
* ozon
W wyniku dezynfekcji powstają zanieczyszczenia wtórne


(…)

… rozmnażanie mikroorganizmów, głównie glonów, sinic i bakterii.
Masowe pojawienie sinic w wodzie jest niebezpieczne dla ludzi
Spożycie wody zanieczyszczonej sinicami może być przyczyną zaburzeń żołądkowo - jelitowych
Metabolity wytwarzane przez niektóre gatunki sinic posiadają właściwości neurotoksyczne i hepatotoksyczne
Związki barwnikowo - proteinowe sinic obecne w wodzie wykorzystywanej do celów rekreacyjnych mogą powodować rumień skóry, pokrzywkę i wyprysk kontaktowy. W przypadku dostania się ich do oczu wywołują zapalenie spojówek i gałek ocznych.
Niedostateczna zawartość w wodzie niektórych mikroelementów niezbędnych dla człowieka zwiększa ryzyko określonych zaburzeń w stanie zdrowia:
niedobór jodu w wodzie zwiększa ryzyko wola endemicznego
zbyt niskie stężenie fluoru sprzyja próchnicy zębów
stwierdzono również istnienie ujemnej korelacji pomiędzy stopniem twardości wody a zapadalnością na choroby układu sercowo - naczyniowego.
Wody śródlądowe
Trendy
W ostatnich latach jakość i racjonalność wykorzystania zasobów wodnych uległy w Polsce radykalnej poprawie:
* zmniejszył się odsetek wód powierzchniowych nadmiernie zanieczyszczonych, zarówno pod względem sanitarnym jak i fizyko - chemicznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz