Wykład - Higiena wieku rozwojowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Higiena wieku rozwojowego - strona 1 Wykład - Higiena wieku rozwojowego - strona 2 Wykład - Higiena wieku rozwojowego - strona 3

Fragment notatki:

Higiena wieku rozwojowego
Co to jest czynna opieka lekarska ? - systematyczna, planowa, celowa, aktywna opieka
Obejmuje następujące grupy osób :
* osoby w wieku podeszłym * dzieci i młodzież
* opieka nad kobietami ciężarnymi i kobietami karmiącymi
* osoby narażone na niekorzystne czynniki pracy
CHARAKTERYSTYKA POPULACJI POLSKIEJ W WIEKU SZKOLNYM
Liczba dzieci i młodzieży w wieku 7 - 19 lat
ponad 8 ml
( 21% ogółu populacji )
mieszka
60% w mieście 40% na wsi * na 100 chłopców przypada 96 dziewcząt
* 62% uczniów ma rodziców z wykształceniem podstawowym lub niepełnym zawodowym
* szacuje się, że co 10 uczeń pochodzi z rodziny dotkniętej bezrobociem
* z badań socjologicznych wynika, że około 30% rodzin nie dba o swoje dzieci Medyczne działania prewencyjne w wieku rozwojowym
1. Profilaktyka I - fazy ( pierwotna )
Zapobieganie wystąpieniu częstych zaburzeń lub chorób poprzez działalność
swoistą i nieswoistą np.: szczepienia ochronne, mineralo - i witaminoterapia
2. Profilaktyka II - fazy ( wtórna )
Masowe badania profilaktyczne - testy przesiewowe i powszechne badania lekarskie ( bilansowe, kontrolne, okresowe )
3. Profilaktyka III - fazy ( trzeciorzędowa, rehabilitacyjna )
zmniejszenie stopnia niepełnej sprawności
HIGIENA JAMY USTNEJ
I UZĘBIENIA
Przemywanie jamy ustnej wodą lub rumiankiem po Karmienie piersią na
każdym spożyciu pokarmu żądanie lub żywienie 0 - 6 miesiąca życia
(za pomocą gazy nawiniętej sztuczne
na palec)
Unikanie karmienia

(…)

… na kwartał ( od 1 - 3 r. ż )
Po 3 roku życia - raz na rok ogólnolekarskie, stomatologiczne raz na pół roku
BADANIA PRZESIEWOWE podejmowane są w stosunku do :
* chorób, które stanowią problem społeczny
* historia naturalna choroby jest dobrze poznana
* istnieją skuteczne metody leczenia choroby
* w fazie przedklinicznej występują wczesne objawy choroby * testy diagnostyczne są powtarzalne i trafne
* metody…
…, stóp płasko koślawych, koślawości kolan,
* podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
* test tuberkulinowy ( 12, 18 lat )
* badanie radiologiczne klatki piersiowej ( w wieku 18 lat )
Wiek w jakim wykonuje się testy to : 0, 2, 4, 8, 10, 13, 16, 18 lat.
Zakres profilaktycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom do ukończenia
6 roku życia : - badanie podmiotowe matki - wywiad, analiza przebiegu…
… Pod pojęciem rozwoju somatycznego rozumiemy proces zmian morfologicznych,
chemicznych i czynnościowych, zarządzających stopniowo w organizmach w ciągu życia jednostki ( ontogeneza ) lub kolejnych pokoleniach ( filogeneza ) pod wpływem
czynników dziedzicznych, stymulacji hormonalnej oraz środowiska zewnętrznego.
ETAPY ONTOGENEZY * etap rozwoju progresywnego, są dla niego typowe zjawiska wzrostu, różnicowania…
… korzystny stan morfologiczny i funkcjonalny organizmu, a także kształtującym cechy psychiczne i społeczne.
1. Zagrożenia zdrowotne wynikające z braku aktywności fizycznej.
* choroba wieńcowa, mogąca prowadzić do zawału
* podwyższone ciśnienie krwi
* cukrzyca insulinozależna
* osteoporoza
* nadwaga i otyłość
* dna moczanowa
* choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i kręgosłupa
2. Korzyści zdrowotne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz