Badania marketingowe - strona 2

Zasady układania pytań w kwestionariuszu, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Zasady układania pytań: -zamieszczamy pytania najważniejsze -muszą być jasno i poprawie sformułowane -krótkie -nieskomplikowane -należy unikać pytań sugestywnych, emocjonalnych -stosowanie pytań buforowych między pytaniami emocjonalnymi, trudnymi dla respondenta -w jednym pytaniu nie może być ...

Metody badań marketingowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1757

Metody badań marketingowych obserwacje; metody sondażowe - ankieta, wywiad; eksperyment. W grupie metod wspomagających wyróżnia się: metody projekcyjne, metody heurystyczne. Obserwacja obserwacja niekontrolowana - oznacza bierne zachowanie obserwatora, nie może on ingerować w warunki obserwacji a...

Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie.

 • Politechnika Gdańska
 • ks. dr Bernard Marcin Czerwiński
 • Badania marketingowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4011

1. Ciąg klasyfikacji w centralnej procedurze aglomeracyjnej prezentuje się za pomocą: Dendrogramu Reszty nie mogę rozczytać 2. Analiza skupień stosowana jest dla (zaznaczyć 2 odpowiedzi): Tworzeniu grup miast przy testowaniu nowego produktu Uporządkowaniu obiektów według pewnego nadrzędnego kryt...

Misja firmy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

MISJA FIRMY „ZAWSZE I WSZĘDZIE NA CZAS”   ►         SZYBKOŚĆ - nasi pracownicy liczą się z twoim czasem; ►         JAKOŚĆ - wykonywane przez nas usługi są na wysokim poziomie; ►         ZANGAŻOWANE - troszczymy się o naszych klientów.   CELE FIRMY   ►         Zwiększenie zysków o 50% w stos...

Analiza zachowań konsumentów na rynku- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 371

Analiza zachowań konsumentów na rynku. I. Rodzaje decyzji jakie konsumenci podejmują na rynku. Pytania do samego siebie typu : jak rozłożyć posiadane dochody na wydatki póŹniejsze, tj. oszczędności, na wydatki bieżące, tj. na jakie grupy produktów i usług, gdzie dokonamy zakupu, jakiej firmy, mark...

Badania Rynku i Potrzeb Nabywców- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

Badania Rynku i Potrzeb Nabywców Uzyskane informacje o rynku, także o nabywcach i konsumentach jest pierwszym krokiem do określenia strategii każdego instrumentu marketingu tj.: wyboru produktu (ustalenie jego ceny) sposobu wprowadzenia produktu na rynek pozyskania nabywców za pomocą promocji Po...

Analiza koniunktury i badanie rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

ANALIZA KONIUNKTURY I BADANIE RYNKU Przedmiotem badań marketingu jest rynek rozumiany jako całokształt stosunków wymiennych znajdujących swój wyraz w transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy dostawcami a odbiorcami towarów i usług, których decyzje kształtują wielkość zapotrzebowania na nie oraz wzajem...

Badania rynku restauracji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

WSTĘP Praca pt.: „BADANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ RESTAURACJI W TRÓJMIEŚCIE” Praca nasza składa się z kilku etapów. Do badań wybraliśmy restauracje z terenu Trójmiasta i są to: „CRISTAL” we Wrzeszczu „GDAŃSKA” w Gdańsku Głównym „AMAZONKA” w ...

Badanie i analiza rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Badanie i analiza rynku Ankieta to metoda zbierania inf. Ze źródeł pierwotnych, oparta na procesie wzajemnego komunikowania się badacza z osobami odpowiadającymi pisemnie na jego pytania. Ankieta -radiowa - prasowa - telewizyjna - pocztowa - telefoniczna - opakowaniowa - ogólna - audytoryjna - bez...

PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH - ETAPY Określenie problemów i celów handlowych Opracowanie planu badań Gromadzenie danych Opracowanie i analiza danych Prezentacja wyników Projektowanie badań Problemy i cele badawcze wynikają z określonego problemu decyzyjnego. Problem decyzyjny określa, co trze...