PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH - strona 1 PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH - strona 2

Fragment notatki:

PROCES BADAŃ MARKETINGOWYCH - ETAPY
Określenie problemów i celów handlowych
Opracowanie planu badań
Gromadzenie danych
Opracowanie i analiza danych
Prezentacja wyników
Projektowanie badań
Problemy i cele badawcze wynikają z określonego problemu decyzyjnego.
Problem decyzyjny określa, co trzeba zrobić, jakie działanie podjąć, by zrealizować cel.
Problem badawczy
Problem badawczy wyraża się pytaniem „co trzeba wiedzieć, aby zrealizować dany cel?”.
Tworzenie planu badań wymaga określenia:
źródeł danych pierwotnych lub wtórnych
metod gromadzenia informacji narzędzi badawczych
planu doboru próby do badań
metod komunikowania się z respondentami
budżetu (kosztorys)
rozplanowanie czynności w czasie
Opracowanie planu badań wymaga określenia źródeł informacji. Mogą to być informacje wtórne, bądź pierwotne.
Wtórne źródło informacji to dane zgromadzone wcześniej z myślą o opracowaniu określonego procesu badawczego, najczęściej opublikowane (np. dane GUS, internetowe, z centrów informacji, raportów itd.) Pierwotne źródła informacji są to te informacje, które zbierane specjalnie w celu rozwiązywania naszego problemu decyzyjnego.
W badaniach marketingowych stosuje się wielu różnorodnych metod: ilościowych i jakościowych. Jakościowe polegają na dotarciu do motywów zachowań konsumentów na rynku. Ilościowe pozwalają zaobserwować jak zachowuje się konsument.
PRZEGLĄD METOD I TECHNIK ZBIERANIA DANYCH ZE ŹRÓDEŁ PIRWOTNYCH
Metoda pomiaru
Technika pomiaru
Obserwacje
bezpośrednie, pośrednie, jawne, ukryte, uczestniczące, nie uczestniczące
Wywiady
bezpośredni (osobisty), telefoniczny, głębinowy, zogniskowany
Ankieta
pocztowa, prasowa, audytoryjna, opakowaniowa, radiowa, komputerowa, panel, typu „omnibus”
Eksperyment
rynkowy, laboratoryjny
Metody projekcyjne
test skojarzeń, test uzupełnień zdań, test rysunkowy
Metody obserwacji rynku to metoda zdobywania informacji o reakcjach nabywców na wszelkie zjawiska towarzyszące aktom kupna-sprzedaży.
Metody wywiadu - są to metody sondażowe rynku z grupy metod bezpośrednich. Jest to szczegółowego rodzaju rozmowa, której celem jest uzyskanie określonych informacji. Narzędziem pomiarowym jest kwestionariusz wywiadu lub dyspozycje do wywiadu. Wiarygodność informacji zależą od interakcji prowadzącego wywiad z respondentem.

(…)

… bezpośrednich. Jest to szczegółowego rodzaju rozmowa, której celem jest uzyskanie określonych informacji. Narzędziem pomiarowym jest kwestionariusz wywiadu lub dyspozycje do wywiadu. Wiarygodność informacji zależą od interakcji prowadzącego wywiad z respondentem. Metody ankietowe - należą do badań sondażowych rynków pośrednich. Odgrywają największą rolę w badaniach rynku. Instrumentem pomiarowym jest ankieta…
… lub zbliżonych do naturalnych warunków sprzedaży i przyjmuje formę testowania rynku. Wykorzystywane są do testowania nowego produktu, jego wyboru zależnie od jego opakowania, ceny.
Metody projekcyjne - metody jakościowe, mają formę wywiadu. Celem tych metod jest ustalanie przyczyn zachowań konsumentów na rynku poprzez poznanie osobowości, postaw itp. konsumentów - na podstawie tego co mówią lub piszą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz