Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4410
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie. - strona 1 Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie. - strona 2 Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie. - strona 3

Fragment notatki:

1. Ciąg klasyfikacji w centralnej procedurze aglomeracyjnej prezentuje się za pomocą:
Dendrogramu Reszty nie mogę rozczytać
2. Analiza skupień stosowana jest dla (zaznaczyć 2 odpowiedzi):
Tworzeniu grup miast przy testowaniu nowego produktu Uporządkowaniu obiektów według pewnego nadrzędnego kryterium
…. Zmiennych diagnostycznych
Segmentacji rynku 3. SMR jest:
Zmienną agregującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych
Funkcją agregującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostyczn ych Zmienną normalizującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych
Funkcją normalizującą informacje cząstkowe zawarte w zmiennych diagnostycznych
4. Przy ocenie ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa -- … [Author:AO] są (zaznaczyć 2 odpowiedzi):
Przychody ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Rentowność działalności inwestycyjnej (???)
Wskaźnik zadłużenia w dniach
5. Współczynnik korelacji Pearsona jest wykorzystywany przy analizie danych uzyskanych z wykorzystaniem skali:
Nominalnej
Interwałowej Porządkowej
Przedziałowej 6. Wykresy powierzchniowe są wykorzystywane przy wstępnej analizie danych :
Dla cech metrycznych
Dla cech metrycznych ciągłych Dla cech metrycznych dyskretnych
Dla cech niemetrycznych
Dla cech metrycznych i niemetrycznych
7. Błąd nielosowy w badaniach marketingowych (zaznaczyć 2 odpowiedzi):
Wynika z błędu operatu losowania Jest niemożliwy do uniknięcia
Zwiększa się wraz ze zmniejszeniem liczebności grupy
Wynika z błędnych odpowiedzi udzielanych przez respondentów 8. Ręczne klasyfikowanie odpowiedzi na pytania otwarte o charakterze dysjunktywnym w porównaniu do klasyfikowania odpowiedzi na pytania otwarte o charakterze koniunktywnym (przy takiej samej licznie badanych osób) zwykle jest:
Bardziej pracochłonne
Tak samo pracochłonne
Mniej pracochłonne Porównanie pracochłonności kodowania dla obu typów pytań jest niemożliwe do ustalenia
9. Ze względu na badany przedmiot wyróżniamy następujące pytania (zaznaczyć 2 odpowiedzi):
O wiedzę O opinie postawy, przekonania Prekategoryzowane
Kafeteryjne
10. Testowanie kwestionariusza w badaniach pilotażowych polega zazwyczaj na przeprowadzeniu:
10-20 pomiarów próbnych
10-30 pomiarów próbnych
15-20 pomiarów próbnych


(…)

…:
Interwałowej
Porządkowej
Niemetrycznej
Ilorazowej
20. Ustal związek z wykorzystaniem współczynnika Yule`a dla poniższego przykładu:
(hipotetyczna skłonność do zakupu karty kredytowej z logo Politechniki Gdańskiej wśród absolwentów Politechniki i innych uczelni w Trójmieście)
Absolwenci
Deklaracja zakupu
TAK
NIE
PG
80
20
Innych uczelni
w Trójmieście
20
80
φ = = 0,6
φ = 0,6 należy do <0,4 ; 0,7) - umiarkowany…
… na badane cechy
Pozwala wyodrębnić próbę reprezentującą populację ze względu na płeć
12. Wybór metody doboru próby w procesie doboru próby jest etapem:
1
2
3
4
5
13. współczynnik Cramera wykorzystywany jest do oceny współzależności:
w tablicy 2-polowej
w tablicy 3-polowej
w tablicy 4-polowej
w tablicy 6-polowej
14. Przy wielowymiarowej analizie danych wykorzystuje się (zaznacz 2 odpowiedzi): Analizę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz