Metody badań marketingowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań marketingowych - strona 1 Metody badań marketingowych - strona 2 Metody badań marketingowych - strona 3

Fragment notatki:


Metody badań marketingowych obserwacje; metody sondażowe - ankieta, wywiad; eksperyment. W grupie metod wspomagających wyróżnia się: metody projekcyjne, metody heurystyczne. Obserwacja obserwacja niekontrolowana - oznacza bierne zachowanie obserwatora, nie może on ingerować w warunki obserwacji ani w zaistniałą sytuację, obserwacja kontrolowana - prowadzona jest w warunkach naturalnych, ale określone sytuacje wytwarzane są w sposób sztuczny poprzez zastosowanie różnego rodzaju bodźców; Obserwacje c.d. obserwacja uczestnicząca - obserwator jest jednym z członków grupy obserwacyjnej; obserwacja nieuczestnicząca - badacz jest tylko i wyłącznie obserwatorem.
Metody sondażowe - wywiad Wywiad indywidualny (osobisty) należy do form komunikacji z respondentem, umożliwiających bezpośredni pomiar ich opinii w różnych miejscach (dom, sklep, ulica, zakład pracy). Z istoty tej techniki wynika, że podczas pomiaru ma miejsce spotkanie ankietera z respondentem, co powoduje pewne zalety (nakłonienie respondenta do udziału w badaniu), jak też wady (niechęć respondentów do rozmów z nieznajomymi). Narzędziem pomiarowym w wywiadzie jest kwestionariusz, ale uzyskane odpowiedzi są zapisywane przez badającego. Zogniskowany wywiad grupowy (panel, fokus) polega na zgromadzeniu 8 - 12 osób i prowadzeniu dyskusji przez moderatora według przygotowanego schematu. Metodologia wywiadów zogniskowanych została opracowana w oparciu o doświadczenia terapii prowadzonych w klinikach psychiatrycznych. Metoda ta należy do najczęściej wykorzystywanych w badaniach jakościowych. Zogniskowane wywiady grupowe przeprowadzone są najczęściej w specjalnych studiach wyposażonych w kamery, tzw. lustra weneckie, umożliwiające bieżącą obserwację uczestników. Metody sondażowe - ankieta ankiety pocztowe - kwestionariusz ankietowy wysyłany jest do respondentów drogą pocztową; ankiety prasowe - kwestionariusz zamieszczony jest w wybranym czasopiśmie, może być zaprojektowany z redakcją czasopisma, wypełnione pisemnie kwestionariusze ankietowe przesyłane są przez respondentów pod wskazany adres; ankiety internetowe - kwestionariusz umieszcza się na portalu internetowym; ankiety opakowaniowe - kwestionariusz dołączony jest do sprzedawanych towarów a jego zwrot następuje do wyznaczonej urny lub drogą pocztową; ankiety radiowa i telewizyjna - polegają na ogłoszeniu w radiu lub telewizji tekstu kwestionariusza, a następnie uzyskaniu pisemnych odpowiedzi przesłanych przez respondentów pocztą lub inna drogą; ankiety audytoryjne - kwestionariusz jest rozdawany podczas pokazów, prezentacji, degustacji i zbierany bezpośrednio lub przesyłany pocztą.


(…)

…” warunki rynkowe poprzez zmianę jednego lub kilku instrumentów stosowanych w procesach sprzedaży; z wykorzystaniem tej metody można przeprowadzić badanie nowych opakowań, ustawienia produktów na półkach sklepowych, testowanie cen Metody heurystyczne
metoda delficka - polega na przeprowadzeniu badań ankietowych na wybranej grupie ekspertów; a następnie po opracowaniu wyników na ponownym przesyłaniu im uzupełnionego kwestionariusza; opisane postępowanie powtarza się kilkakrotnie aż do uzyskania zadawalającego rozwiązania problemu;
metoda burzy mózgów - polega na wykorzystaniu grupowego myślenia, poprzez prezentację indywidualnych pomysłów osób celowo dobranych, znających dane zagadnienie, metodę tę często wykorzystują działy kreatywne w agencjach reklamowych do opracowywania koncepcji reklamy nowego produktu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz