Badanie i analiza rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie i analiza rynku - strona 1 Badanie i analiza rynku - strona 2 Badanie i analiza rynku - strona 3

Fragment notatki:

Badanie i analiza rynku Ankieta to metoda zbierania inf. Ze źródeł pierwotnych, oparta na procesie wzajemnego komunikowania się badacza z osobami odpowiadającymi pisemnie na jego pytania.
Ankieta
-radiowa - prasowa - telewizyjna - pocztowa - telefoniczna - opakowaniowa - ogólna - audytoryjna - bezpośrednia - komputerowa
Wywiad - metoda zbierania inf. Ze źródeł pierwotnych oparta na procesie wzajemnego komunikowania się badacza z respondentem. Wywiad jest szczególnego rodzaju rozmową, której celem jest uzyskanie określonego zestawu inf.
Zapisu wypowiedzi respondenta dokonuje ankieter.
Narzędziem pomiarowym jest kwestionariusz wywiadu lub dyspozycje do wywiadu.
-wywiad prosty- nie standaryzowany (swobodny)- dowolne pytania, dowolna kolejność pytań, ważne jest uzyskanie konkretnych informacji.
- wywiad prosty standaryzowany- bezpośredni - mamy do czynienia z kwestionariuszem. Pytania muszą być dokładnie odczytane w ustalonej kolejności
- wywiad prosty standaryzowany - telefoniczny
CALI - wywiad za pomocą metody komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego
Badania panelowe
Panel- stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle o tym samym zakresie przedmiotowym
- Panel punktów sprzedaży detalicznej Neelsen
- Panel gospodarstw domowych GUS
- Panel konsumentów
- Panel producentów
TELEMETRIA
Badanie panelowe oglądania telewizji przez członków gospodarstwa domowego, za pomocą urządzeń elektronicznych, rejestruje się sekunda po sekundzie, jakie kanały telewizyjne są oglądane przez poszczególnych członków gospodarstwa domowego.
Badania trackingowe
Jest to pomiar powtarzalny, punktowy- realizowany w określonych odstępach czasu lub ciągły- realizowany stale bez żadnych przerw.
- w każdej kolejnej fali badania stosuje się narzędzia identyczne lub możliwie zbliżone do wersji obowiązujących w poprzednich pomiarach
- badanie w każdej fali prowadzone jest na identycznie zdefiniowanej zbiorowości, ale z udziałem różnych osób.
OMNIBUS - badanie wielo tematyczne, realizowane na dużej próbie w określonych odstępach czasu.
- wywiad pogłębiony indywidualny- IDI
- zogniskowany wywiad grupowy (Focus GroupInterview)
Indywidualny wywiad pogłębiony to rozmowa, która przebiega wg. Scenariusza pytań, na które udzielamy szerokiej odpowiedzi, którą argumentujemy, są to pytania otwarte.
CHARAKTERYSTYKA FGI


(…)

… na dyskusji grupowej.
- Siła FGI tkwi w możliwości głębszego niż w badaniach ilościowych wniknięcia w psychikę respondentów. Pogłębione informacje będące odpowiedzią na pytanie, „dlaczego” pozwalają dotrzeć do przyczyn postaw i zachowań. Badani formułują swoje wypowiedzi pod wpływem interakcji z innymi uczestnikami. Dodatkowych informacji dostarczają mowa ciała oraz ujawnione w czasie wywiadu emocje.
- liczba uczestników i siła ich doboru
- liczna focusów w procesie badawczym
- otoczenie, w którym przeprowadzone są wywiady (model amerykański i brytyjski)
- scenariusz wywiadu
- rola modelatora
- techniki projekcyjne
- analiza wyników
Badań nie należy przeprowadzać w siedzibie firmy, dla której przeprowadzone są badania.
Wady i zalety zogniskowanego wywiadu
+ - jest cennym uzupełnieniem badań…
… i rozstrzygające
- wyposażenie techniczne sal może mieć wpływ na wypowiedź respondentów
- wyniki mogą być uzależnione od sposobu pracy i osobowości moderatora
- utrudniona analiza i interpretacja wyników
- niebezpieczeństwo subiektywizmu w interpretacji
TECHNIKI PROJEKCYJNE- techniki badawcze umożliwiające dotarcie do osobowości, postaw, motywów działania badanych osób na podstawie tego, co one mówią lub piszą…
… z dymkami)
- chiński portret- należy wyobrazić sobie daną markę jako osobę ludzką
- Brand Party Game - zabawa z produktami różnych firm
- Family Game - należy wyobrazić sobie rodzinę marek danej firmy jako rodzinę ludzką
- Collage wizualny
Obserwacja- metoda gromadzenia informacji polegająca na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób zamierzony, planowany i systematyczny w celu znalezienia odp. Na określone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz