Badania bezpośrednie - dobór próby

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania bezpośrednie - dobór próby - strona 1 Badania bezpośrednie - dobór próby - strona 2

Fragment notatki:

Badania bezpośrednie - dobór próby
Co to jest próba badawcza?
Badania wyczerpujące a badania nie wyczerpujące które wybrać?
Co to jest populacja badania? Populacja - zbiór osób na temat którego badacz chce osiągnąć określone interesujące go cechy z punktu widzenia badacza
Na czym polega wnioskowanie statystyczne?
Proces doboru próby - etapy
Zdefiniowanie badanej próby
Ustalenie wykazu (operatu) badanej populacji
Ustalenie liczebności próby Wybór metody doboru próby
Pobranie próby
Zdefiniowanie badanej zbiorowości (populacji) - etap I
Wyodrębnia się następujące składniki populacji badawczej: Podmiot (element) badania
Jednostka próby
Zakres przestrzenny
Czas, w którym jednostki próby zostania poddane badanią
Operat populacji badanej to lista odwzorowująca badaną populację będącą zbiorem jej elementów.
Operatem może być:
Baza danych PESEL
Księga adresowa
Książka telefoniczna
Bazy firm
Lista wyborców
Wykaz klientów
Inne wykazy sporządzone zgodnie z zasadami: kompletności, aktualności, wiarygodności
Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z następującymi zasadami:
Odpowiedniości - powinien wiernie odzwierciedlać badaną populację z uwzględnieniem atrakcyjności
Kompletności - powinien zawierać wszystkie jednostki badanej populacji
Wyłączności - każda jednostka powinna występować w wykazie tylko raz Dokładność wykaz nie może zawierać jednostek nie istniejących lub nie należących do populacji
Dogodności
Ustalenie wykazu (operatu) badanej populacji - etap II
Jak dobrać właściwy operat? Co zrobić gdy nie mamy operatu?
Ustalenie liczebności próby jest procedurą wymagającą wiedzy z zakresu wnioskowania statystycznego i teorii próby losowej.
Wielkość próby losowej zależy od:
Liczebności populacji
Stopnia jednorodności populacji
Zakresu przestrzennego badań
Liczby projektowanych przekrojów analiz
Czasu, kosztów i personelu, który może zostać zatrudniony w badaniach bezpośrednich
Metody doboru próby:
metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa (losowe)
metody nie oparte na rachunku prawdopodobieństwa ( nielosowe)


(…)

… ( nielosowe)
Metody doboru losowego:
dobór prosty
dobór systematyczny
dobór warstwowy
dobór grupowy
Metody doboru nielosowego:
jednostek typowych
celowy
kuli śniegowej
kwotowy??????

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz