Wykład - Etapy procesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Etapy procesu - strona 1 Wykład - Etapy procesu - strona 2 Wykład - Etapy procesu - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 4
Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak
Proces doboru próby badawczej
Etapy procesu:
zdefiniowanie badanej populacji
sporządzenie aparatu losowania
określenie liczebności próby
wybór metody doboru próby
pobranie próby
Populacja badana - zbiorowość, której elementy mają wspólne cechy i o której badacz chce uzyskać określone informacje w celu rozwiązania problemu marketingowego
W definicji operacyjnej wyodrębnia się takie elementy jak: element populacji, jednostka próby, podmiot badania, czas, miejsce, w którym jednostki próby będą poddane badaniu.
Operat losowania  wykaz jednostek populacji, z których dobiera się próbę
Operaty badane wśród konsumentów:
lista klientów indywidualnych
książka telefoniczna
lista nr domów
PESEL
Lista miast [gmin, powiatów, województwa]
Operaty w badaniach przedsiębiorstw:
lista klientów instytucji
książka telefoniczna
panorama firm
REGON
Lista miast [gmin, powiatów, województw]
Cechy dobrego operatu:
kompletny
aktualny
wyłączny
dogodny
Sposoby wyznaczania liczebności próby:
rozmiar próby jest wynikiem arbitralnej decyzji badacza
rozmiar próby jest określony przez minimalne liczby potrzebnych obserwacji w tablicy kontyngencji
rozmiar próby zależy od budżetu
rozmiar próby ustalony jest na podstawie określonego z góry poziomu decyzji [poziom ufności i akceptowany błąd próby]
Obliczanie liczebności próby dla badania średniej arytmetycznej
η - liczebność próby
λ - współczynnik zależny od poziomu ufności
S - odchylenie standardowe z próby
ex- błąd szacunkowy średniej arytmetycznej z próby
Przykład
Celem badania jest ustalenie przeciętnego wyposażenia gospodarstw domowych w bieliznę pościelową.
Przeciętny stan posiadania nie powinien wykazywać błędu większego niż 0,3 szt. oraz z prawdopodobieństwem 95,5 %
ex = 0,3
λ = 2 (95,5%)
S = 5,5
η = ?
η = 22 * 5,52 / 0,32 = 13,44
Obliczanie liczebności próby dla badania wartości procentowych
η - liczebność próby
λ - współczynnik zależny od poziomu ufności


(…)

… próby
λ - współczynnik zależny od poziomu ufności
N - liczebność badanej populacji
E - błąd wartości procentowej z próby
Metody doboru próby:
dobór losowy - polega na znanym i określonym prawdopodobieństwie dostania się każdej jednostki do próby
dobór nielosowy - odbywa się w ostatniej instancji na podstawie subiektywnych decyzji a nie obiektywnego przypadku
Metody doboru losowego:
dobór prosty losowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz