Badania marketingowe wykład- dobór próby badawczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe wykład- dobór próby badawczej - strona 1 Badania marketingowe wykład- dobór próby badawczej - strona 2 Badania marketingowe wykład- dobór próby badawczej - strona 3

Fragment notatki:


XII. DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ 1. Korzyści z doboru próby: Oszczędza czas.
Oszczędza pieniądze.
Zwiększa dokładność oraz wiarygodność wyników.
Ułatwia prowadzenie badań związanych z koniecznością wypróbowania produktu. 2. Proces doboru próby: Określenie populacji generalnej np. obywatele Polski i badanej np. ci, którzy regularnie jedzą czekoladę; populacja generalna - skończona zbiorowość, z której badacz będzie wybierał populacja badana - to zbiorowość, której wszystkie elementy mają wspólne cechy i o której badacz chce uzyskać określone informacje, w celu rozwiązania problemu badawczego
Określenie jednostki próby: czy badamy gospodarstwa domowe, czy osoby indywidualne;
jednostka próby może być jednocześnie elementem populacji badanej; element populacji - jest zwykle jednostką naturalną, np. respondent, produkt jednostka próby - może być prosta 1 osoba respondent, i złożona grupa, gospodarstwo domowe, firma. Określenie wykazu (operat badań) populacji badanej (lista wszystkich badanych osób); wykaz (operat) badanej populacji - lista, z której dobiera się próbę odwzorowującą badaną populację Zasady, które powinien spełniać wykaz: odpowiedniość - wierne odzwierciedlenie, aktualność
kompletność - wszystkie jednostki
dokładność - nie może zawierać jednostek nie istniejących lub nie należących do populacji
dogodność - powinien być ponumerowany i dostępny
Określenie liczebności próby liczebność próby należy określić jeszcze przed zastosowaniem metody jej doboru, ponieważ bez znanej wielkości próby minimalnej nie można jej pobrać z określonego wykazu;
Wybór metody doboru próby (czy będzie losowo, czy celowo), metoda doboru próby jest to sposób, w jaki elementy populacji badanej są dobierane z tej populacji;
Zaplanowanie i pobranie próby,
zaplanowanie procesu doboru próby polega na pisemnym sformułowaniu planu wprowadzenia w życie podjętych dotychczas decyzji związanych z doborem próby; plan opisuje takie problemy, jak operacyjne zdefiniowanie jednostki próby, obliczenie wielkości próby minimalnej, instrukcje dla osób prowadzących pomiary, instrukcje postępowania, gdy dobrana jednostka jest niedostępna itd. 3. Metody doboru próby Metody losowe - znamy błąd, zakładamy go na wstępie prosty dobór losowy stosujemy tylko wówczas gdy mamy operat dobór losowy - przypadek losowy decyduje o tym, które jednostki zostają dobrane, każdy ma szansę
warstwowy (warstwy jednorodne)
polega na tym, że za nim będziemy losować dzielimy grupę na jednorodne warstwy np. gospodarstwa domowe według zamożności, czy ilości osób w rodzinie, a następnie dokonuje się wyboru w każdej warstwie proporcjonalnie do liczebności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz