Źródła informacji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła informacji - wykład - strona 1 Źródła informacji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Badania marketingowe wykład nr3 04.11.2008
Wtórne źródła informacji co daje im przewagę nad informacjami ze źródeł pierwotnych.
Zdobyć je można szybko
Cena
Ze względu na miejsce powstawania danych źródła danych można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne wobec przedsiębiorstwa (lub innego podmiotu prowadzącego/zlecającego badania)
Wewnętrzne powstają i znajdują się wewnątrz przedsiębiorstw
Zewnętrzne powstają i znajdują się poza przedsiębiorstwem w różnych organizacjach
Wspólne
Przykłady źródeł wewnętrznych:
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdawczość rzeczowa
Dokumentacja planistyczna
Protokoły kontroli
Marketingowe wewnętrzne bazy danych o nabywcach
Zewnętrzne źródła informacji:
Ministerstwo gospodarki:
Sytuacja gospodarcza Polski
Handel zagraniczny
Przedsiębiorczość Inwestycje zagraniczne
Wkład w gospodarkę światową
UE
Instytuty i placówki naukowo - badawcze:
Instytut Badań Rynku
Środki masowego przekazu:
Rzeczpospolita
Przedsiębiorstwa:
Głównie informacje o produktach
Internet
Internet jako źródło informacji:
Zalety:
Ogromny a do tego stale powiększający się zasób danych na każdy temat
Pokonywanie barier przestrzennych - można dotrzeć do każdego źródła bez względu na jego geograficzną lokalizację
Możliwość zbierania danych o każdej porze dnia i nocy w dni powszednie oraz święta
Oszczędność czasu
Łatwość dostępu do danych dzięki wygodnemu oprogramowaniu
Niski koszt pozyskiwania danych
Wady:
Często dane są nieaktualne
Nieadekwatne do potrzeb informacyjnych badacza
Niepewna jest ich jakość, szczególnie w przypadku korzystania z nieznanych źródeł oraz darmowych serwisów
Ograniczenia językowe
Porównywanie i formatowanie informacji pochodzących z różnych krajów jest trudne z uwagi na konieczność normalizowania danych, zmiany jednostek dla celów porównań
Źródła syndykatowe:
Badania przeprowadzane w sposób ciągły lub okresowy których wyniki najczęściej w postaci gotowych raportów są udostępniane odpłatnie zainteresowanym firmom i instytucją Badania zazwyczaj skoncentrowane na określonym problemie, segmencie rynku, branży lub kategorii produktów


(…)

…, segmencie rynku, branży lub kategorii produktów
Badania mogą być prowadzone z własnej inicjatywy agencji badawczej, na jej koszt, ryzyko lub inicjowane przez jednego zleceniodawcę który zaprasza innych uczestników rynku do ich współfinansowania i wspólnego korzystania z wyników
Ograniczenia wtórnych źródeł informacji: Ograniczona dostępność lub brak niektórych typów informacji - za wyjątkiem publikacji danych wymaganych przez przepisy prawne dane przedsiębiorstwa same decydują które informacje chcą udostępnić (względy poufności, ochrona danych osobowych, ogólnie nie nastawione do ujawniania danych - tzw. „firmy szczelne”)
Ograniczona trafność (odpowiedniość) informacji - informacje gromadzone są dla innych celów i nie odpowiadają celom i problemom badawczym formułowanym z punktu widzenia potrzeb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz