Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych - strona 2

note /search

Metody projektowania badania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1575

Metody projektowania badania. Projekt badania jest dokładnym wyszczególnieniem problemu badawczego, kosztów i wartości informacji oraz czynności służących zebraniu, analizie i prezentacji danych niezbędnych do natychmiastowego rozwiązania problemu decyzyjnego. Etapy projektowania badania: analiza...

Podział badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

PODZIAŁ BADAŃ MARKETINGOWYCH Badania rynku - niektórzy utożsamiają je z analizą rynku i badaniami marketingowymi zaliczamy do nich potencjały rynkowe, udziały rynkowe, segmenty rynku, tędy w gospodarce. Badania produktu _ zawiera cenę produktu ( niska, wysoka), produkty konkurencyjne, rozwój produ...

Pomiar postaw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1687

Pomiar postaw Skale do pomiaru postaw Postawy - przedmiot większości pomiarów w badaniach marketingowych Postawa to wyuczona skłonność do reagowania pozytywnie lub negatywnie w odniesieniu do zjawisk, przedmiotu bądź informacji Przykładami postaw mogą być np. lojalność wobec marki skłonność do ku...

Pomiar w badaniach marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1428

Pomiar w badaniach marketingowych Pomiar jest podstawą operacji w procesie badawczym - sam opis i identyfikacja cech, potrzeb, preferencji i postaw nie wystarczy. Czym jest pomiar w badaniach marketingowych? Pomiar polega na przyporządkowaniu określonych symboli cechom mierzonych obiektów. Uwaga...

Procedura badań marketingowych - problem badawczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2044

Procedura badań marketingowych Sformułowanie problemu badawczego musimy mieć jakiś problem, potrzebę informacyjną, problem badawczy wynika z sytuacji, np. obserwując rynek dochodzimy do wniosku, że konkurencja ma większy udział w rynku, pytamy co zrobić, żeby dogonić konkurencję; problem decyzyjn...

Rodzaje ankiet - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

Ankieta pocztowa należy zadbać o możliwie najdokładniejszą podstawę próby (zwrotność ankiet jest niewielka, należy zadbać aby grupa osób była wystarczająco duża) zachęcić respondenta do wypełnienia ankiety w jasnym i zwięzłym liście przewodnim (osobna kartka, najlepiej aby list zwracał się imienni...

Uzupełnienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Uzupełnienie Głównym zadaniem specjalistów od badań marketingowych jest dostarczenie informacji decydentom i innym ich użytkownikom pracującym w przedsiębiorstwach i różnych instytucjach. Konieczność i zakres badań wynika więc z informacyjnych potrzeb decydentów. Istotą badań marketingowych jest po...

Wywiady bezpośrednie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1631

Wywiady bezpośrednie dzielą się na: indywidualne - osobiste grupowe Wszystkie rodzaje wywiadów charakteryzują się dwiema cechami takimi jak: stopień standaryzacji wywiadu: całkowicie niestandaryzowane, czyli swobodne standaryzowane - zwane także wywiadami kwestionariuszowymi Im większy stopie...

Zasady budowy kwestionariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

Zasady prawidłowej budowy kwestionariusza. Pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć (5-6 lat temu mało pamiętamy. Pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego respondenta ( nie stosować języka branżowego, specjalistycznego). Nie należy wymagać uogólnień w odp...