Metody projektowania badania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody projektowania badania - strona 1

Fragment notatki:

Metody projektowania badania.
Projekt badania jest dokładnym wyszczególnieniem problemu badawczego, kosztów i wartości informacji oraz czynności służących zebraniu, analizie i prezentacji danych niezbędnych do natychmiastowego rozwiązania problemu decyzyjnego.
Etapy projektowania badania:
analiza i określenie problemu badawczego,
przekształcenie problemu decyzyjnego na problem badawczy odbywa się przez dokładne i wyczerpujące wyliczenie rodzajów danych niezbędnych do rozwiązania problemu decyzyjnego oraz sformułowania hipotez; dopiero potem można trafnie sformułować problem badawczy; zdefiniowany problem badawczy oraz potrzeby informacyjne stanowią podstawę do sformułowania szczegółowych pytań, które mogą się znaleźć w instrumencie pomiarowym;
wstępne zaprojektowanie procesu doboru próby,
wybór form pomiaru źródeł wtórnych i pierwotnych,
rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje pomiarów: pomiar wtórny korzystający ze źródeł wtórnych, pomiar pierwotny sondażowy oraz pomiar w formie eksperymentu oparty na źródłach pierwotnych;
wybór instrumentów pomiarowych i ich wstępne zaprojektowanie,
rozróżnia się dwie główne grupy instrumentów pomiarowych stosowanych w badaniach marketingowych: instrumenty pomiarowe naturalne, czyli zmysły; instrumenty pomiarowe sztuczne (konwencjonalne i mechaniczne);
instrumenty konwencjonalne są zwykle narzędziami papierowymi służącymi głównie do pomiaru zjawisk jakościowych, podczas gdy instrumenty mechaniczne mierzą głównie zjawiska ilościowe; wybór metod redukcji i analizy danych uzyskanych z pomiarów,
zebrane w wyniku pomiaru dane surowe dają więcej informacji po ich redukcji i analizie; analiza polega na przetworzeniu danych na opisowe twierdzenia i wnioski o wzajemnych zależnościach między analizowanymi zmiennymi; metody analizy danych wybiera się jeszcze przed rozpoczęciem pomiaru;
zaplanowanie badania i określenie jego kosztów,
w tym etapie badacz opisuje ciąg czynności, które należy wykonać, stosując określone środki, aby wytyczony proces badawczy przebiegał planowo i doprowadził w najkrótszym czasie do osiągnięcia celu badania; plan określa przede wszystkim czas i koszty badania; czas i koszty są od siebie zależne i można je w pewnych granicach stosować zamiennie
określenie wartości informacji otrzymanej z badania,
wynikiem badania jest informacja dla jej użytkowników; koszt wytworzenia informacji nie zawsze jest równy jej wartości; o wartości informacji świadczy jej potrzeba oraz spodziewane wyniki; wartość informacji mierzy się stopniem przydatności w procesie podejmowania decyzji; im wyższa jest jakość informacji, tym większą cenę gotów jest zapłacić użytkownik;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz