Zasady budowy kwestionariusza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady budowy kwestionariusza - strona 1 Zasady budowy kwestionariusza - strona 2 Zasady budowy kwestionariusza - strona 3

Fragment notatki:

Zasady prawidłowej budowy kwestionariusza.
Pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć (5-6 lat temu mało pamiętamy.
Pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego respondenta ( nie stosować języka branżowego, specjalistycznego).
Nie należy wymagać uogólnień w odpowiedziach na pytania np. co ludzie myślą, co kobiety myślą itp.
Należy unikać pytań naprowadzających respondenta na oczekiwane przez organizatora badań odpowiedzi.
Należy unikać pytań kłopotliwych dla respondenta.
Kwestionariusz powinien dotyczyć faktów i opinii, w mniejszym stopniu motywów postępowania.
Pytania powinny dotyczyć tylko jednej sprawy, w przypadku pytań obejmujących wiele zagadnień należy przyjąć zasadę eliminacji pozostałych spraw lub podzielić pytania na kilka oddzielnych pytań.
Wszystkie pytania kwestionariusza powinny być opatrzone w wariantowo różne odpowiedzi.
Pytania kwestionariusza powinny być podawane we właściwej kolejności, uwzględniając zasadę przechodzenia od ogółu do szczegółu (np. Czy lubię lody?, a potem Jakie lody lubisz najbardziej?).
Układ , prezentacja graficzna pytań powinny ułatwić odpowiedzi.
Etapy budowy kwestionariusza.
Cel i problem badawczy.
po co robimy te badania ankietowe, na jakie pytania mają dać nam odpowiedź, jakie problemy rozwiązać?
Wstępna lista pytań.
Wstępne skalowanie odpowiedzi.
próbujemy wstępnie ustalić warianty odpowiedzi
Wstępne sprawdzenie pytań poprzez:
rozmowy z kolegami
konsultacje ze zleceniodawcą
konsultacje naukowe
Kwestionariusz próbny.
Badania pilotażowe.
Badania te muszą zawsze być przeprowadzone, przeważnie wśród niedużej grupy respondentów, kwestionariusz testujemy pod względem zrozumienia pytań, czy możemy coś dodać czy coś wyrzucić.
Opracowanie ostatecznej wersji ankiety.
Zasady budowy kwestionariusza.
Treść pytań
niezbędne pytania
zdolność respondenta do udzielenia odpowiedzi
skuteczność/chęć udzielenia odpowiedzi
Formułowanie pytań:
dobór słownictwa
sugestywność i emocjonalność pytań
bezpośredniość pytań
układ odniesienia (o tym o czym my możemy powiedzieć, nie co inni np. wszyscy ludzie, inne kobiety)
Kolejność pytań
od ogółu do szczegółu
wzbudzanie zainteresowania
stopniowe wyczerpanie tematu (bloki tematyczne)


(…)

… listę sądów np. motywów skłaniających ludzi do zakupu danego asortymentu lub w ogóle nie jesteśmy w stanie przewidzieć odpowiedzi
gdy chcemy poznać spontaniczną, nie zasugerowaną znajomość produktu
kiedy obawiamy się, że w przypadku podania kategorii do wyboru respondenci będą zaniżać lub zawyżać częstotliwość odpowiedzi
wymagają pracochłonnej analizy
pytania zamknięte
Zawierają rozłączny i wyczerpany zestaw możliwych odpowiedzi. Pytania zamknięte są wygodne dla respondenta, który czyta odpowiedzi i nie musi się nad nimi długo zastanawiać. Ułatwiają też pracę ankietera.
pytania półotwarte
Inaczej zwane półzamknięte - są to pytania zamknięte z ukrytym na liście odpowiedzi podpytaniem otwartym np. inne (jakie), inaczej (jak).
pytania rozstrzygające
Rozpoczynają się najczęściej od „Czy ...?”. Respondent…
… w tygodniu
1 x w tygodniu
rzadziej
cukier
mąka
pieprz
pytania sugerujące odpowiedź
czy zgadza się Pan/i, że firma XYZ produkuje wyroby dobrej jakości ?
czy proszek do prania Persil jest tak znakomity jak zawsze ?
pytania klasyfikacyjne (metryczkowe)
płeć: kobieta mężczyzna
wiek respondenta (przedziały muszą być rozłączne)
status głowy gospodarstwa domowego:
wykształcenie
dochody (pytamy w zależności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz