analiza inflacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza inflacji - strona 1

Fragment notatki:


Temat: Analiza inflacji. INFLACJA - jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów.
Z tej definicji wynika iż z inflacją mamy do czynienia wówczas gdy z okresu na okres podnosi się ogólny poziom cen, czyli średni, przeciętny poziom cen towarów uwzględnianych przy obliczaniu inflacji.
Towary uwzględniane przy obliczaniu inflacji to koszyk inflacyjny - zestaw towarów z określonymi ilościami, które są brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika inflacji.
Pod uwagę można brać różne zestawy towarów i liczyć różnego rodzaju wskaźniki:
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ( towary są brane w ilościach kupowanych przeciętnie przez konsumenta).
Wskaźnik cen towarów inwestycyjnych.
Delator PKB (uwzględnia wszystkie towary wliczane do obliczeń PKB).
Obliczaniem wskaźników zajmują się urzędy statystyczne, w Polsce jest to GUS. Po pierwsze szczegółowo ustalają wybór koszyka inflacyjnego. Po drugie każdy produkt ma swoją określoną cenę. A więc mnożąc ilość towarów przez ich ceny, a następnie sumując te wartości dla poszczególnych grup produktów można otrzymać łączną wartość pieniężną tego koszyka inflacyjnego w cenach bieżących z danego roku. Następnie oblicza się wartość danego koszyka inflacyjnego w roku przyszłym. Na koniec urzędy zajmują się porównaniem wartości z poszczególnych lat, a jakiekolwiek zmiany wskazują na wzrost/spadek ogólnego poziomu cen.
T 0  T 1  Czy inflacja jest procesem korzystnym czy negatywnym dla gospodarki społeczeństwa?
- Powolne procesy inflacyjne są korzystne dla gospodarki, natomiast silne procesy inflacyjne są niekorzystne dla gospodarki. Granicą oddzielającą korzystność od niekorzystności jest wartość wskaźnika inflacji 2,5 - 3% w skali roku.
Największy poziom wskaźnika inflacji w Polsce miał miejsce w latach 20-tych XX wieku, przez co należało wprowadzić reformy (reformy Grabskiego). Późniejszy, bardziej współczesny wysoki poziom inflacji miał miejsce w roki 1990.
Korzyści powolnej inflacji: Łatwiejsze jest dokonywanie zmian relacji cen towarów. W dynamicznej gospodarce koszty produkcji ulegają zmianie (rosną lub spadają), a z drugiej strony zmienia się relacja popytu i podaży poszczególnych produktów. A więc występują czynniki wymagające zmiany relacji cen. Łatwiej ceny podnosić niż obniżać!
Powolna inflacja wprowadza podmioty gospodarcze w optymistyczne nastroje. Gdy ceny rosną, to zwiększają się przychody pieniężne ze sprzedaży, a to przekłada się na wzrost aktywności gospodarczej i inwestycyjnej, a w konsekwencji daje to wszystko szybszy rozwój gospodarczy. Szybkie procesy inflacyjne i ich skutki:

(…)

stagflacji - czyli zjawisko równoczesnego występowania dość wysokiego bezrobocia i dość wysokiej inflacji. Sytuacje tą obrazuje obszar oznaczony gwiazdkami.
Friedman wysunął teorię naturalnej stopy bezrobocia, która była próbą wyjaśnienia zjawiska stagflacji. Ta teoria była w późniejszym czasie rozwijana poprzez następców M. Friedmana (np. teoria bezrobocia NAIRU). A
E
Yp Ye
APp
45º
APp1 APp wzrastaAPp0…
… opinii ekonomicznej silne procesy inflacyjne wywołują szereg niekorzystnych skutków i wskazane jest ich ograniczenie.
Polityka antyinflacyjna - sposoby obniżania inflacji
Charakter polityki antyinflacyjnej zależy przede wszystkim od poglądu w kwestii przyczyn inflacji.
Wyróżniamy trzy podstawowe teorie inflacji:
MONETARYSTYCZNA
Nawiązuje do dawnej ilościowej teorii pieniądza, a jej przedstawicielem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz