Podstawy mikro i makro ekonomii - makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - makroekonomia - strona 1

Fragment notatki:

I. Inflacja -to stały wzrost przeciętnego poziomu cen i kosztów w czasie; ma tendencje wzrostowe.
1. Rodzaje :
Umiarkowana - ceny rosną wolno, nie więcej niż 10% rocznie; relacje cen mają niewielkie odchylenia co pozwala na zachowanie realnej stopy procentowej; gospodarka jest ustabilizowana
galopująca - rozrzut procentowy jest znaczny; stopy są 2 lub 3 cyfrowe
hiperinflacja -inflacja powyżej 150% rocznie; nieograniczony wzrost cen i emisji pieniądza stopa inflacji - procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w roku
Popytowa teoria inflacji - wg niej przyczyną inflacji jest ustalanie agregatowego popytu na towary na poziomie przewyższającym jego zaspokajania.
Kosztowa teoria inflacji - wg niej przyczyną inflacji jest wzrost kosztów produkcji niezależny od agregatowego popytu na towary. Wyróżniamy 4 rodzaje inflacji kosztowej : --- inflację płacową , gdy następuje wzrost płac niezależnie od popytu na pracę
--- inflację wywołaną prze z zyski , gdy przedsiębiorstwa wykorzystują swą pozycje monopolistyczną aby podnieść ceny niezależne od popytu na ich wyroby
--- inflację wywołaną przez ceny dóbr importowanych, gdy ceny te rosną
--- inflację wywołaną przez podatki , gdy wzrost podatków „przerzucany” jest na ceny 2. Krzywa Philipsa - jest to odwrotna zależność wzrostu płac nominalnych a stopą bezrobocia
Wyższym poziomą stopy bezrobocia odpowiada niższe tempo wzrostu płac nominalnych, gdy zaś koniunktura się poprawia i bezrobocie spada, tempo wzrostu płac nominalnych wzrasta.
Stabilizacja płac odpowiada stanowi równowagi na rynku pracy.
3. Polityka antyinflacyjna - zmniejszenie wzrostu kosztów, poprzez albo osłabienie monopolistycznego wpływu cen na ceny i płace, albo też poprzez stymulowanie wydajności pracy obniżającej jednostkowe koszty produkcji.
4. PRZYCZYNY INF LACJI :
a) monetarna teoria inflacji - tempo wzrostu cen uzależnione jest od tempa wzrostu podaży pieniądza. Ponieważ podaż pieniądza znajduje się pod kontrolą Banku Centralnego to za przyczynę inflacji upatruje się błędną politykę Banku Centralnego
b) popy towa teoria inflacji - ma swoją podstawę w teorii Keynsowskiej. - w warunkach niepełnego wykorzystania zgodności wytwórczych wzrost popytu powoduje mnożnikowy wzrost dochodu narodowego - w sytuacji pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych dochodu narodowy nie może wzrosnąć i musi to doprowadzić do wzrostu cen. To stwierdzenie jest podstawą popytowej teorii inflacji. Według tej teorii przyczyn inflacji wypatruje się w ustaleniu popytu na towary na poziomie przewyższających możliwości zaspokojenia tego popytu. Jest to typowa nadwyżka popytu nad podażą. W tym przypadku pojawia się groźba tzw. spirala inflacji. Wzrost cen uruchamia tzw. mechanizm inflacji. Efektem dalszego wzrostu cen jest→dalszy wzrost cen wzrost dochodów - zwłaszcza producentów i sprzedawców. Natomiast proces wzrostu cen uruchamia działania roszczeniowe przez tych, których dochody realne spadły w wyniku wzrostu cen (chodzi np. o pracowników). To wszystko powoduje tzw. spiralę inflacyjną/


(…)

… przewidywania zmian cen, co osłabia aktywność gospodarczą (działalność inflacyjna).Trzeba ponosić dodatkowe koszty związane z obsługą procesów gospodarczych:
a)wymiana wywieszek z cenami w sklepach b) zmiana liczników na parkingach c) przeróbka automatów telefonicznych itp.
Niekorzystne zmiany w wymianie międzynarodowej. Polskie towary eksportowane na inne rynki stają się droższe, natomiast zagraniczne towary importowane do naszego kraju stają się tańsze w stosunku do krajowych. W związku z tym pogarsza się bilans płatniczy
II. Bezrobocie - sytuacja,gdy część siły roboczej w wieku produkcyjnym, skłonnej przyjąć
Pracę, nie znajduje zatrudnienia .zaś stopa bezrobocia-procentowy udział bezrobocia w za-
sobach siły roboczej. Rodz: związane z niedopasowaniami strukt:
frykcyjne(wynik nieprzystosowania struktury podaży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz