Inflacja - Deflacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - Deflacja - strona 1 Inflacja - Deflacja - strona 2

Fragment notatki:

INFLACJA Inflacja oznacza zjawisko wzrostu cen dóbr w pewnym okresie. Inflacja występuje, gdy rośnie ogólny poziom cen, a nie ceny pojedynczych dóbr i usług. Deflacja - to zjawisko spadku ogólnego poziomu cen - prowadzi do ograniczenia produkcji. Stagflacja - oznacza wzrost ogólnego poziomu cen, któremu odpowiada stagnacja PKB Inflacja przejawia się w dwóch formach: Jawnej (cenowej) - to sytuacja, w której nie ma administracyjnych ograniczeń wzrostu cen. Ukrytej (stłumionej) - pojawia się sporadycznie w określonych okresach gospodarczych, charakteryzuje się luką inflacyjną, czyli nadwyżką popytu nad podażą; prowadzi to do: sprzedaży spod lady, rozdzielnictwa, czarnego rynku. Inflacja pełzająca - jest to wzrost cen nie przekraczający rocznie 0% Inflacja galopująca - to wzrost cen rzędu dwucyfrowego Hiperinflacja - trzycyfrowy wzrost cen, który uniemożliwia sterowanie procesami ekonomicznymi. W tej sytuacji pieniądz przestaje spełniać swoje funkcje i następuje ucieczka od pieniądza na rzecz wymiany naturalnej. Depracjacja - spadek siły nabywczej pieniądza; za tę samą liczbę jednostek pieniądza można nabyć mniej dóbr/usług. Aprecjacja - wzrost siły nabywczej pieniądza Miernik inflacji - indeks wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych tzw. indeks kosztów utrzymania (Consumer Price Indem - CIP).
W pomiarze bierze się pod uwagę tzw. Koszyk Towarów Konsumpcyjnych
CIP = CIP - indeks cen towarów konsumpcyjnych Pio - cena doba „i” w roku bazowym Pit - cena dobra „i” w roku badanym dla i = 1,…,n Qio - waga dobra „i” w roku bazowym Qit - waga dobra „i” w roku badanym
Wyniki zależne są od wyboru dóbr i usług w koszyku reprezentowanych dla społeczeństwa.
 Przyczyny inflacji: Inflacja popytowa , której pierwotny impuls wzrostu cen wystąpił po stronie popytu; Przyczyny inflacji upatrywano we wzroście globalnego popytu w stosunku do globalnej podaży dóbr/usług. Globalny popyt może być spowodowany zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, zagranicy. Nadwyżka popytu nad podażą przy danych cenach powoduje powstanie luki inflacyjnej. W krótkim czasie nie ma możliwości odpowiedniego zwiększenia podaży, w związku z czym powstanie luki inflacyjnej stanowi impuls do wzrostu cen. Inflacja podażowa (inflacja kosztowa), w której pierwotny impuls powodujący wzrost cen, wystąpił po stronie podaży. Inflacja kosztowa może wynikać ze wzrostu każdego ze składników kosztów(płac, surowców, materiałów itd.). Przyczyną wzrostu może być wytwarzanie nieoptymalnej skali produkcji (proporcje czynników produkcji) lub wysokie koszty stałe przy niewykorzystanych zdolnościach produkcyjnych, szczególnym przypadkiem inflacji kosztowej jest , polegajaca na wzroście cen niezbędnych do produkcji surowców i półproduktów importowanych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz