Polityka społeczna - strona 2

Kwestia społeczna, polityka społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1764

Kwestie społeczne- efekt asymetrycznych przekształceń w rozwoju gospodarczym, które powodują zagrożenia społeczne - efekt niezgodności idei społecznych z rzeczywistością - problem o wysokim stopniu dotkliwości , kreujący krytyczne sytuacje w życiu jednostki i zbiorowości implikujący trwałe zakł...

Nierówności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1981

Nierówności -różnice między grupami społecznymi -problemy Z pomiarem ( jaka miara jakościowa, dochód pełny czy pieniężny, zdefiniowanie jednostki dochodowej, jaki okres, jak zmierzyć statystycznie (np. wariancje, odchylenie standardowe)

Opieka zdrowotna i edukacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1428

OPIEKA ZDROWOTNA - jest podstawowym prawem i dlatego powinno być zapewniona przez państwo? - argument niewystarczający -jest zwykłym towarem, który powinien być rozdzielony na rynku? ( nie jest zwykłym towarem, zła jakość usługi może skutkować poważnymi konsekwencjami) - czy zwiększać wydatki ...

Ubóstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1792

Ubóstwo- stan różnego rodzaju braków i to takiego rodzaju o takich rozmiarach że konkretny człowiek permanentnie nie zaspokaja swoich potrzeb, czuje się poniżony w swojej godności i jego osoba jest w kryzysie, którego nie jest w stanie przezwyciężyć Przyczyny ubóstwa: -teoria skażonych charakte...

Demografia - Ruch przestrzenny ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Demografia Ruch naturalny ludności; Ruch przestrzenny ludności. Migracje: wewnętrzne i zewnętrzne. Ad. 1 - Urodzenia - Zgony - zmiany stanu cywilnego Wspólna kategoria: przyrost rzeczywisty - przyrost naturalny i

Fundusz spożycia społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

Fundusz spożycia społecznego: Fundusze spożycia ogólnospołecznego (komunalne, administracja publiczna, sądy) Część produktu społecznego wydatkowana z uwzględnieniem potrzeb społecznych na zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych niezależnie od rezultatów pracy własnej. Fundusze świadczeń ...

Instrumenty polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1533

Instrumenty polityki społecznej Ekonomiczne: Oddziaływanie państwa na stosunki własnościowe, np. reformy rolne, procesy reprywatyzacyjne, dysponowanie własnością, kształtowanie dostępu do dóbr, usprawnienie rynku pracy. Prawne: Prawa negatywne, prawa pozytywne. Informacyjne: Edukacja, informac...

Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

Kwestie społeczne jako kategoria polityki społecznej Polityka społeczna bada kwestie społeczne. Kwestie społeczne: Pauperismus - ubóstwo, zła sytuacja ludności wiejskiej Arbeite frage - sytuacja robotników Wspólna kategoria: soziale frage (public issue) Kwestia społeczna (l.poj.) - problem epo...

Modele polityki społecznej - Model marginalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1995

Modele polityki społecznej Klasyfikacje dotyczące gospodarki rynkowej (Titmuss/Espingandersen): R. Titmuss: Model marginalny Model motywacyjny Model instytucyjno-redystrybucyjny G. Espingandersen: Kryteria: Stopień dekomodyfikacji dostępu do świadczeń (bezwarunkowy lub uwarunkowany) Wpływ ś...

Uwarunkowania polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 4571

Uwarunkowania polityki społecznej Uwarunkowania - przyjęte rozwiązania normatywne, zjawiska i procesy społeczne i ekonomiczne, których występowanie oraz natężenie wpływa na kształt polityki społecznej, na przyjmowane cele oraz możliwości i sposoby ich realizacji. Najłatwiej prognozować uwarunkowan...