Polityka społeczna - strona 3

Wprowadzenie do polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Wprowadzenie do polityki społecznej Rys historyczny Rzym: rozdawnictwo zboża; Średniowiecze: szkoły, przytułki, szpitale; Renesans: 1601 r. Anglia „Poor Law” - pierwszy akt nowoczesnego ustawodawstwa społecznego (obowiązek gmin utrzymywania osób najuboższych, kształtowanie ich produktywności. X...

Wskaźnik zaspokajania potrzeb

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Wskaźnik zaspokajania potrzeb (MDI) Logiczna i psychiczna struktura organizmu; Indywidualne doświadczenia człowieka Miejsce w strukturze społecznej Maslow - potrzeby podstawowe i ponadpodstawowe Kocowski - potrzeby mają charakter współwystępujący Polityce Społecznej bliżej jest do rozumienia p...

Zadania i wartości polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 840

Zadania polityki społecznej Aspekt politologiczny - utrzymanie spokoju społecznego; Aspekt socjologiczny - powodowanie zmian w strukturze społecznej; Aspekt psychologiczny - zaspokajanie potrzeb społecznych/ Dualizm polityki społecznej Polityka socjalna, a polityka społeczna: Polityka socjalna...

Pytania kontrolne na egzamin z polityki społecznej

 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1967

Pytania kontrolne na zaliczenie z przedmiotu Polityka społeczna Co rozumiemy pod pojęciem „polityka społeczna”? Jakie są cele polityki społecznej? Jaki jest zakres przedmiotowy polityki społecznej? Proszę wymienić 6 przykładów podstawowych dziedzin polityki społecznej. Czym jest kwestia społecz...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Edward Dolny
 • Polityka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

POLITYKA SPOŁECZNA Wykład 1, 8.10.2009 ZAGADNIENIA:  Geneza polityki społecznej  Polityka społeczna w różnych wizjach ładu społeczno – gospodarczego  Cel, zakres i środki działania polityki społecznej. Polityka społeczna w systemie nauk. Polityka społeczna a polityka gospodarcza  Podmiot...

POLITYKA SPOŁECZNA- opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1113

1. BEZROBOCIE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA Kwestię bezrobocia obserwuje się na polskim rynku pracy od 1990 r. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, bezrobotny to osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostająca bez pracy i nie ucz...

Polityka a kwestia społeczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2485

Prowadzący to prof. dr Kazimierz Zieliński. Notatka dzieli się na dwa pliki - pierwszy dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (liczy 3 strony), drugi kwestii społecznej w polityce (20 stron). Dzięki zawartości notatek możemy zdobyć inf...

Społeczna kwestia bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3500

Dokładna tematyka notatki jest następująca: teoretyczne podstawy bezrobocia, bezrobocie frykcyjne, bezrobocie keynesowskie, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie struktur...

Polityka społeczna - polityka ekonomiczna konspekt studia zaoczne Ucze...

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Landau-Czajka
 • Polityka społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4522

Ten materiał będzie też dobry dla osób uczących się do przedmiotu polityka ekonomiczna. Znajdziemy w nim takie definicje jak: polityka społeczna, polityka socjalna, nurt ekonomiczny, nurt administracyjny, nurt socjologiczny. Są tu też opisane modele polityki społecznej, typologie polityki społeczne...

Polityka społeczna - formy pomocy społecznej, rozwój i geneza, ubóstwo...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Rosner
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3423

Polityka społeczna 16.10.2007 Elementy polityki społecznej jako podmiotu politycznego znane są od wieków. Działalność charytatywna kościołów i gmin na rzecz osób biednych, bezdomnych i potrzebujących. Zjawiska bezdomności, biedy itp. spowodowały konieczność ustalenia regulacji prawnych. W miarę ro...