Polityka społeczna - strona 4

Ustawodawstwo socjalne w Unii Europejskiej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Dagmara Jachacz
 • Polityka społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3360

składa się z 14 stron i porusza następujące zagadnienia: inicjatywy Unii Europejskiej związane z pomocą społeczną, europejskie fundusze strukturalne, Polska Akcja Humanitarna, Caritas, przyczyny ubóstwa, mierniki ubóstwa w Polsce, rodzaje bezrobocia, regulacje prawne kwestii rodziny, regulacje praw...

Kwestia rolna w Polsce - Przedsiębiorstwo państwowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dariusz Żmiija
 • Polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Kwestia rolna: Wyjątkowo trudny do rozwiązania splot spraw demograficznych i socjalno-komunalnych wsi. Rozwiązanie tej kwestii wiąże się z globalnym rozwojem kraju, a w tym z odpływem ludności rolniczej do pozarolniczych zawodów, z emigracją ludno...

Polityka społeczna

 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4718

Całość zawiera 5 stron i poruszone zostały na nich takie tematy jak: zakres polityki społecznej, aspekty polityki społecznej, liberalizm, socjalizm, gospodarka rynkowa, aspekty polityczne zatrudnienia, ochrona pracy, aspeky bezrobocia, społeczne problemy rodziny, ubóstwo, Europejskie ramy kwalifika...

Polityka społeczna - zagadnienia- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5880

44 strony notatki z przedmiotu polityka społeczna. Bardzo obszerne opracowanie zagadnień związanych z polityką społeczną. W treści notatki można znaleźć przykładowo następujące zagadnienia: definicja polityki społecznej, charakter podmiotów krajowych, międzynarodowe podmioty polityki społecznej, org...

Kwestie społeczne wykład referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 14826

opracowanie 1. BEZROBOCIE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA 2 2. BEZDOMNOŚĆ 3 3. ALKOHOLIZM JAKO KWESTIA SPOŁECZNA 4 4. NARKOMANIA JAKO KWESTIA SPOŁECZNA 5 5. KWESTIA ROLNA 5 6. MIGRACJE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA 7 7. EKOKWESTIA W POLSCE 7 8. SAMOBÓJSTWA JAKO KWESTIA SPOŁECZNA 9 9. PRZESTĘPCZOŚĆ JAKO KWESTIA SPOŁ...

Polityka Społeczna - Stopa ubóstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2443

"Dialog społeczny: relacje między partnerami społecznymi oraz ich stosunki dwustrone lub trójstronne z organami państwowymi; obejmuje komunikowanie sie przedstawicieli okreslonych grup czy kategorii społecznych, przyjmujace najczęściej zinstutucjonalizowana formą, którego celem jest negocjowani...

Referat o przyczynach kryzysu ekonomicznego XXI wieku ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Kinga Szmigiel
 • Polityka społeczna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 7378

referat o kryzysie ekonomicznym Przyczyny kryzysu finansowego w początkach XXI wiekuUstalenie dokładnej daty i przyczyn wybuchu obecnego kryzysu finansowego jest trudne i zawsze będzie ona sprawą umowną. Niemniej, dla niektórych datą początkową jest sierpień 2007, kiedy to upadły dwa fundusze hedgin...

Praca na zaliczenie - polityka społeczna

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • dr Dorota Luber
 • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3731

"Miasto twarzą do autostrady". Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je dr Dorota Luber. Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak: przebudowa dróg w Jaworznie, projekt budowy obwodnicy południowej miasta Jaworzno, korytarza komunikacyj...

Polityka społeczna - materiały cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Orczyk
 • Polityka społeczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3010

D. Millera oraz główne zasady nauki społecznej Kościoła. Notatka zawiera także informacje na takie tematy jak: sposoby ograniczania świadczeń społecznych, swoistość polityki społecznej w krajach transformujących ustrój społeczno – gospodarczy, luka społeczna,

Polityka społeczna - materiały cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Orczyk
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2401

Maslowa, kapitalizm, praca i bezrobocie, bariery wzrostu zatrudnienia, formy zabezpieczenia emerytalnego, system repartycyjny, cechy zabezpieczenia emerytalnego. (…) … jej przyznania CECHY NOWEGO SYSTEMU ZABEZBIECZEŃ EMERYTALNYCH - od 1999 - dwa obowiązkowe filary : - I filar - finansowanie na z...