Polityka społeczna - strona 5

Polityka społeczna - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Dagmara Jachacz
 • Polityka społeczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3752

Polityka społeczna Elementy polityki społecznej jako podmiotu politycznego znane są od wieków. Działalność charytatywna kościołów i gmin na rzecz osób biednych, bezdomnych i potrzebujących. Zjawiska bezdomności, biedy itp. spowodowały konieczność ustalenia regulacji prawnych. W miarę rozwoju cywil...

Modele finansowania zdrowia w Europie - wykład, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

MODELE FINANSOWANIA ZDROWIA W EUROPIE:  Model ubezpieczeniowy - oparty na ubezpieczeniu zdrowotnym obywateli, które jest obowiązkowe. Wady i zalety: droższy dla ubezpieczonego, ale oferuje większa ilość produktów ubezpieczeniowych i jakość usług  Model narodowej służby zdrowia - usługowy - opart...

NFZ, Niepełnosprawni - wykład, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

NFZ:  Płatnik zajmujący się finansowaniem świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających tzw. kontakty na wykonywanie usług zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych w funduszu. Fundusz składa się z centrali w warszawie, 16 oddziałów wojewódzkich (w nich mogą być tworzone ...

Wykład - pomoc społeczna, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

POMOC SPOŁECZNA: W Polsce - • zakorzenienie pomocy jako instytucji państwowo-samorzadowo0charytatywnej. Nadawała jej to ustawa o opiece społecznej (1923). Przepisy obejmowały opieką wszystkich obywateli, ze względu na ich potrzeby socjalne. Państwo ponosi odpowiedzialność za opiekę i pomoc społeczn...

Wykład - rodzina, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

RODZINA • Polityka rodzinna państwa - działania rządu na rzecz dzieci i ich rodzin, a zwłaszcza takiej polityki państwa, której celem jest wywarcie wpływu na sytuację rodzin posiadających dzieci lub poszczególnych osób w ich rolach rodzi...

System Siemaszki - wykład, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1610

SYSTEM SIEMASZKI - środki pochodzą z podatków ogólnych lub innych dochodów państwa - uprawnieni są wszyscy obywatele - fundusze dysponowane przez centralne i regionalne instytucje - koszty świadczeń bardzo ogólne i szerokie - świadczeniodawcy publiczni - środki alokacyjne z poziome centralnego...

Polityka społeczna - wykład, 6sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Wykład 1 Przedmiot polityki społecznej Motto: „Człowiek miarą wszechrzeczy” (Protagoras, Grecja V w. p.n.e.) Człowiek rzecz święta dla człowieka (Seneka Rzym I n.e.) Człowiek to wielka rzecz (Św. Augustyn IV/V w. n.e.) [Eksponowanie pozycji człowieka. Polityka społ. ma w swoim celu działania czł...

Wykład - Organizacja systemu oświaty po reformie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

Organizacja systemu oświaty po reformie Nowe podstawy prawne systemu edukacji w Polsce stworzono na początku 1990 roku. System oświaty obejmuje: Przedszkola, Szkoły podstawowe, Gimnazja (od roku szkolnego 1999/2000), Szkoły ponadgimnazjalne (od roku 2002/2003), Wygasające szkoły i oddziały sz...

Wykład - polityka mieszkaniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

POLITYKA MIESZKANIOWA Polityka mieszkaniowa - państwo ma za zadanie stworzyć warunki umożliwiające rodzinom pozyskiwanie samodzielnych mieszkań, dokonywanie zamiany mieszkań pozwalających na dostosowanie standardu mieszkań do możliwości finansowych rodzin i ich indywidualnych preferencji. Sytuacja...

Wykład - polityka płacowo-dochodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

POLITYKA PŁACOWO DOCHODOWA Podstawowe pojęcia w zakresie płac i dochodów Dochód - wszystkie wpływy finansowe oraz nie finansowe otrzymywane z różnych źródeł w danym okresie czasu. Płaca nominalna - jest to ilość jednostek pieniężnych jaką otrzymuje pracownik w formie wynagrodzenia. Płaca realna ...