NFZ, Niepełnosprawni - wykład, 6sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NFZ, Niepełnosprawni - wykład, 6sem - strona 1 NFZ, Niepełnosprawni - wykład, 6sem - strona 2

Fragment notatki:

NFZ:
 Płatnik zajmujący się finansowaniem świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających tzw. kontakty na wykonywanie usług zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych w funduszu. Fundusz składa się z centrali w warszawie, 16 oddziałów wojewódzkich (w nich mogą być tworzone placówki terenowe):
 Organami NFZ są: rada funduszu, prezes funduszu, rady oddziałów wojewódzkich i ich dyrektorzy
 Fundusz zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z:
- należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne
- odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- darowizn i zapisów
- środków przekazanych na realizację zadań
- dotacji
- środków z tytułu roszczeń regresowych
 Zadania:
NIEPEŁNOSRPAWNI  Ustawa o rehabilitacji zawodowej - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy
 Karta osób niepełnosprawnych - osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.
 Stopnie niepełnosprawności:
1. Znaczny - osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki
2. Umiarkowany - osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy lub zdolną w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych
3. Lekki - osoba o naruszonej zdolności organizmu, powodującej obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością.
 Niepełnosprawni mają prawo do niezależnego i samodzielnego i aktywnego życia, nie mogą podlegać dyskryminacji:
 Dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
 Dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
 Nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,


(…)

… społeczną,
 Nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 Środki PFRON przeznaczone są na:
 Przychody PFRONu -> środki pochodzące z miesięcznych opłat pracodawców, którzy zatrudniają 25 pracowników wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz