Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rehabilitacja zawodowa i społeczna - strona 1

Fragment notatki:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna.
1.
Ważne miejsce w polityce państwa dotyczącej pełnego produktywnego zatrudnienia odgrywa zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Międzynarodowa Organizacja Pracy określa osobę niepełnosprawną jako osobę, której możliwości uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są znacznie ograniczone w wyniku ubytku zdolności fizycznych lub umysłowych, właściwie orzeczonego.
Polska ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje szereg instrumentów ułatwiających osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia.
Celem rehabilitacji zawodowej jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, awansu zawodowego, aby w ten sposób ułatwić jej włączenie się lub ponowne włączenie się do społeczeństwa. Zgodnie z polską ustawą rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania , jakości życia i integracji społecznej.
Rangę problematyki dotyczącej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych podkreśla Europejska Karta Społeczna. Równie istotne znaczenie dla omawianej praktyki ma Konwencja nr 159 MOP dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ważne miejsce zajmuje także zlecenie nr 99 MOP dotyczące przystosowania i rehabilitacji inwalidów z 1 czerwca 1955 r. wiele miejsca poświęcono w zleceniu środkom zwiększającym szansę zatrudnienia niepełnosprawnych. Dokumentem międzynarodowym o zasięgu światowym dotyczącym omawianej problematyki jest Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, bez względu na pochodzenie, naturę i stopnia upośledzenia i niepełnosprawności posiadają te same fundamentalne prawa, co ich obywatele w tym samym wieku. Oznacza to przede wszystkim prawo do korzystania z godziwego życia w możliwie szerokim zakresie. Osoby niepełnosprawne mają te same obywatelskie i polityczne prawa co inne jednostki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz