Niepełnosprawność-pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niepełnosprawność-pojęcie - strona 1 Niepełnosprawność-pojęcie - strona 2

Fragment notatki:

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Niepełnosprawność oznacza wszelkie ograniczenia lub brak możliwości wykonywania czynności na poziomie uważanym za normalny dla człowieka. Może być trwała lub okresowa. Na świecie żyje 450 mln osób z niepełnosprawnością (10% populacji) i liczba ta stale wzrasta , co wynika z ciągle zwiększającej się długości życia. Innym powodem wzrostu liczby niepełnosprawnych jest postęp medycyny, który w wielu przypadkach ratuje ludzkie życie, jednak nie rzadko zdarza się, że taki człowiek nie jest już w pełni sprawny.
Pod koniec roku 2004 w Polsce było 6,2 mln niepełnosprawnych (większą grupę stanowią kobiety). W Polsce najczęstszymi schorzeniami powodującymi niepełnosprawność są schorzenia układu krążenia (potem ruchu, wzroku). Problemy , z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością:
dostęp do ochrony zdrowia dostęp do rynku pracy bariery: architektoniczne, psychiczne, w komunikowaniu się
W 2007 roku wskaźnik zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych wynosił 19,4% i od kilku lat wykazuje tendencję wzrostową . Wskaźnik ten przyjmuje większe wartości na wsi niż w mieście, ponieważ na wsi możliwe jest zatrudnienie we własnym gospodarstwie domowym. Zdecydowanie rzadziej pracują niepełnosprawne kobiety niż niepełnosprawni mężczyźni. Wskaźnik zatrudnienia u kobiet w 2007 roku wynosił 9,8%, natomiast u mężczyzn 16,6%. Naturalnie im cięższa jest niepełnosprawność, tym niższy jest wskaźnik zatrudnienia. Obserwujemy dodatkowo wzrost liczby osób niepełnosprawnych biernych zawodowo. Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym, to 63,1% jest pracownikami najemnymi. Z badań wynika także, że pracodawcy nie poszukują aktywnie niepełnosprawnych pracowników, stąd aż 73% niepełnosprawnych zostało przyjętych do pracy tylko dlatego, że sami zgłosili się do danej firmy. Aby zachęcić pracodawców do chętniejszego zatrudniania osób z niepełnosprawnością, stworzono system pomocy, który polega na dofinansowaniu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na refundacjach oraz innych uprawnieniach pracodawców, którzy w swojej załodze mają inwalidów. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ( JAROSŁAW DUDA) jest komórką organizacyjną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego zadaniami są: inicjowanie zmian legislacyjnych dotyczących pomocy publicznej rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych inicjowanie działań, które zmniejszą bariery utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym opracowywanie projektów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych


(…)

… bariery utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym opracowywanie projektów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest organizacją pożytku publicznego, którego głównym celem jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych. Prowadzi kampanie społeczne i edukacyjne, wydaje wiele książek i poradników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz