Wykład - polityka mieszkaniowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - polityka mieszkaniowa - strona 1 Wykład - polityka mieszkaniowa - strona 2 Wykład - polityka mieszkaniowa - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA MIESZKANIOWA
Polityka mieszkaniowa - państwo ma za zadanie stworzyć warunki umożliwiające rodzinom pozyskiwanie samodzielnych mieszkań, dokonywanie zamiany mieszkań pozwalających na dostosowanie standardu mieszkań do możliwości finansowych rodzin i ich indywidualnych preferencji.
Sytuacja mieszkaniowa :
W ujęciu statystycznym - charakterystyka zasobów mieszkaniowych i sposobu ich użytkowania.
W ujęciu dynamicznym - zmiany i tendencje zachodzące w określonym czasie w stanie zasobów mieszkaniowych, stopniu ich wyposażenia, warunkach zamieszkiwania ludności itp.
Mierniki sytuacji mieszkaniowej:
Stopień nasycenia mieszkaniami - oznacza liczbę mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców.
1950 - 235 mieszkań / 1000 ludności
1988 - 283
2002 - 303
Samodzielność zamieszkania - określa stosunek liczby gospodarstw domowych do liczby mieszkań.
1950 - 117,5 gospodarstw domowych / 100 mieszkań
1988 - 111,7 2002 - 113,4 Zaludnienie mieszkań - określa przeciętna liczbę osób przypadających na 1 izbę lub 1 mieszkanie.
Izba - pomieszczenie w mieszkaniu oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni co najmniej 4m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym.
1950 - 1,75 osób / 1 izbę
1988 - 1,02 2002 - 0,88 Wielkość mieszkania - mierzona liczbą izb w mieszkaniu lub powierzchnią użytkową mieszkania.
1988 - 17,1 m2 powierzchnia użytkowa mieszkania / 1 osobę
2002 - 21,0 m2 Standard mieszkania - mierzony stopniem wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne w mieszkaniu. Wyróżnia się pięć kategorii warunków mieszkaniowych ludności. (dane z 2002 roku):
bardzo dobre - kompletna instalacja mniej niż 1 osoba na izbę. (8,6% ludności)
dobre - instalacja wodociągowa, ustęp spłukiwany i łazienka, 1osoba na izbę. (25% ludności)
dostateczne - instalacja wodociągowa i ustęp spłukiwany oraz od 1,01 - 1,99 osoby na izbę. (30,5% ludności)
złe - instalacja wodociągowa oraz od2,00 -2,99osoby na izbę.(23,3% ludności)
bardzo złe - bez instalacji oraz 3 i więcej osoby na izbę. (12,2% ludności)
Główne problemy w sferze mieszkalnictwa:
niedobór mieszkań, który wynosi 1mln lokali,
niski poziom dochodów, przy jednoczesnym wzroście kosztów nabycia i utrzymania mieszkania - w 1999 za przeciętne miesięczne wynagrodzenie można było nabyć 0,5m2 mieszkania,
zły stan techniczny - do roku 2010 ok. 1mln mieszkań będzie trzeba wyburzyć,
załamanie przemysłu budowlanego,


(…)

… to wzrost potrzeb mieszkaniowych (deficyt mieszkań).
postęp społeczny,
przeobrażenia kulturowe,
mobilność ludności,
stosunkowo szybkie usamodzielnianie się ludzi młodych,
przyznawanie świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego ludności osiągającej wiek produkcyjny,
proces rozczłonkowania gospodarstw domowych.
Demograficzne:
przewidywane zmiany liczby ludności gospodarstw domowych.
Zmiany obyczajowe…
… nieruchomości,
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku O ochronie gruntów rolnych i leśnych,
Ustawa z dnia 26 października 1995 roku O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku O spółdzielniach mieszkaniowych,
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku O zasadach zbywania mieszkań,
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku O dodatkach mieszkaniowych,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku O gospodarce nieruchomościami,
Ustawa z dnia 2 lipca 1994 roku O najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
Ustawa z dnia 26 października 1995 roku O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw,
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku O wspieraniu przedsiębiorstw tremomodernizacyjnych,
Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku O podatku VAT,
Rozporządzenie Rady…
… w zależności od poziomu jej zamożności (enklawy biednych i bogatych),
trwała peryferyzacja i marginalizacja dużych grup społecznych, niekiedy całych miast, które straciły dotychczasową bazę ekonomiczną w postaci dużego zakładu przemysłowego niekiedy zatrudniającego kilka tysięcy osób,
zdegradowanie obszarów wielkomiejskich (np. dzielnic przemysłowych) obniżając zainteresowanie inwestorów całym miastem,
udział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz