BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE - strona 1 BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE - strona 2 BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE Źródła danych w polskiej statystyce społecznej
Wybrane badania społeczne Głównego Urzędu Statystycznego
Wybrane specjalne badania społeczne
ŹRÓDŁA DANYCH W POLSKIEJ STATYSTYCE SPOŁECZNEJ pełne spisy i spisy reprezentacyjne ludności i mieszkań; reprezentacyjne badania gospodarstw domowych;
sprawozdawczość statystyczna;
systemy ewidencyjne;
rejestry cywilne; rządowe dane administracyjne; pozarządowe dane administracyjne;
specjalne badania naukowe.
SPISY I MIKROSPISY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Cel spisów i mikrospisów: dostarczenie informacji o strukturze demograficznej i społeczno-zawodowej ludności, jej wykształcenia, a także o gospodarstwach domowych i rodzin w różnych układach
pełne spisy ludności i mieszkań
przeprowadzane co kilkanaście lat na całej populacji
ostatnie spisy: 1970, 1978, 1988, 2002
spis reprezentacyjny ludności i mieszkań
- 2011
mikrospisy ludności i mieszkań
przeprowadzane między spisami w oparciu o metodę reprezentacyjną
ostatnie mikrospisy: 1974; 1984; 1995
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 r. realizacja metodą mieszaną z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej
danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym
kolejność i sposób zbierania danych
pobranie danych z systemów informacyjnych
samopis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych (CAII)
wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera (CATI)
wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI)


(…)

… z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych System Krajowej Kasy Ubezpieczenia Społecznego - w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników Systemu Pobyt (Urząd do Spraw Cudzoziemców) - w zakresie danych o cudzoziemcach Systemy informacyjne powiatowych urzędów pracy o osobach bezrobotnych i o osobach poszukujących pracy Systemy pomocy społecznej o świadczeniobiorcach oraz o osobach ubiegających…
…, alimentów, emerytur i rent.
Systemy informacyjne urzędów miast i gmin. Obejmują one m. in. system ewidencji gruntów, system naliczania i ewidencji podatków, system ewidencji zasiłków, system ewidencji pojazdów.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS. System ten zawiera dane dotyczące ubezpieczenia rolników.
Systemy informacyjne innych resortów, w tym zwłaszcza Ministerstwa Skarbu Państwa…
… bezrobotnych (1993)
wiejski rynek pracy (1993)
efektywność polityki rynku pracy (1994 i 1996)
losy zawodowe absolwentów (1994 i 1997)
sytuacja na rynku pracy oraz warunki bytu osób niepełnosprawnych (1995 i 2000)
praca nierejestrowana (1995, 1998 i 2004)
kształcenie ustawiczne (2003)
badanie organizacji i rozkładu czasu pracy (2004)
praca a obowiązki rodzinne (2005)
przejście z pracy na emeryturę (2006…
… gospodarstw domowych
Jednostka badania
Przedmiot badania
Metoda badania
Dobór próby do badania
Klasyfikacja przychodów i rozchodów gospodarstw domowych
Podstawowe klasyfikacje gospodarstw domowych
Badania modułowe
CELE BADANIA BUDŻETÓW
GOSPODARSTW DOMOWYCH
Zakres informacji dostarczanych przez badania budżetów gospodarstw domowych
struktura demograficzna gospodarstw domowych tj. liczba, wiek, płeć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz