Statystyka społeczna

note /search

PRAKTYKA SZACUNKU WSKAŹNIKÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH GUS...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

PRAKTYKA SZACUNKU WSKAŹNIKÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH GUS Grupowanie towarów i usług Wybór reprezentantów towarów i usług Notowania cen towarów i usług reprezentantów Konstrukcja indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych Zastosowania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych GRUPO...

STATYSTYKA SPOŁECZNA: KIERUNKI ROZWOJU

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

STATYSTYKA SPOŁECZNA: KIERUNKI ROZWOJU Przedmiot statystyki społecznej Integracja statystyki o zjawiskach i procesach społecznych Statystyka społeczna w pracach instytucji międzynarodowych Budowa systemu statystyki społecznej w Unii Europejskiej Budowa systemu wskaźników społecznych w ramach Un...

SYSTEMY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

SYSTEMY WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH Podstawy konstrukcji systemu System wskaźników wiodących Wybrane systemy wskaźników społecznych PODSTAWY KONSTRUKCJI SYSTEMU Definicja: Systemem nazywamy zbiór wzajemnie powiązanych elementów, uwzględniający przy tym tylko takie elementy oraz powiązania między nimi...

WYCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW GOSPODAROWANIA CZASEM

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

WYCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW GOSPODAROWANIA CZASEM Wycena wartości prac wykonywanych w gospodarstwie domowym Wycena czasu wolnego WYCENA WARTOŚCI PRAC WYKONYWANYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM Przyczyny trudności w wycenie prac wykonywanych w gospodarstwie domowym prace na rzecz gospodarstwa domowego wy...

ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1750

ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (INDEKSÓW KOSZTÓW UTRZYMANIA) OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI INDEKSÓW CEN Ogólne zasady konstrukcji indeksów cen Badanie dynamiki cen towarów i usług INDEKSY CEN TOWARÓW I USŁUG RYNKOWYCH Indywidualny indeks cen j -tego towaru lub usługi (...

BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

BADANIA SPOŁECZNE W POLSCE Źródła danych w polskiej statystyce społecznej Wybrane badania społeczne Głównego Urzędu Statystycznego Wybrane specjalne badania społeczne ŹRÓDŁA DANYCH W POLSKIEJ STATYSTYCE SPOŁECZNEJ pełne spisy i spisy reprezentacyjne ludności i mieszkań; reprezentacyjne badania g...

DOCHODY I WYDATKI JAKO MIERNIKI ZAMOŻNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2520

DOCHODY I WYDATKI JAKO MIERNIKI ZAMOŻNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH Dochód gospodarstwa domowego Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego Suma wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych Skale ekwiwalentności DOCHÓD GOSPODARSTW DOMOWYCH Dochód gospodarstwa domowego Maksymalna kwota, jaką gospod...

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1148

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW Metody opisu rozkładu empirycznego Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące cechy rozkładu Funkcje teoretyczne opisujące rozkład METODY OPISU ROZKŁADU EMPIRYCZNEGO histogram rozkłady kwantylowe Tabl. 47. Udziały w rozporządzalnych dochodach ekwiwalentnych ogółem ...

METODYKA BADAŃ BUDŻETÓW CZASU

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

METODYKA BADAŃ BUDŻETÓW CZASU Cele badań budżetów czasu Podstawowe definicje i kategorie badawcze Sposoby analizy budżetów czasu CELE BADAŃ BUDŻETÓW CZASU wycena wartości czasu wolnego uzyskanie informacji o rozmiarach czasu pracy oraz o rozmiarach i sposobie wykorzystania czasu wolnego uwzględ...

PODSTAWOWE KATEGORIE I KASYFIKACJE W BADANIACH POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCI...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1778

PODSTAWOWE KATEGORIE I KASYFIKACJE W BADANIACH POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA Definicje potrzeb 1.2. Klasyfikacje potrzeb 1.3. Poziom życia i jakość życia: dylematy definicyjne Diagnozowanie potrzeb indywidualnych i społecznych 2.1. Potrzeby indywidualne a potrzeby społeczne 2.2. Dziedziny życia w ba...