METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
METODY ANALIZY ROZKŁADU  DOCHODÓW - strona 1 METODY ANALIZY ROZKŁADU  DOCHODÓW - strona 2 METODY ANALIZY ROZKŁADU  DOCHODÓW - strona 3

Fragment notatki:

METODY ANALIZY ROZKŁADU DOCHODÓW Metody opisu rozkładu empirycznego
Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące cechy rozkładu
Funkcje teoretyczne opisujące rozkład
METODY OPISU ROZKŁADU EMPIRYCZNEGO histogram
rozkłady kwantylowe
Tabl. 47. Udziały w rozporządzalnych dochodach ekwiwalentnych ogółem grup decylowych gospodarstw domowych, według grup społeczno-ekonomicznych, w Polsce w latach 1993-2002. Grupy społeczno-ekonom. Udziały w rozporządzalnych dochodach ekwiwalentnych ogółem grup decylowych gospodarstw domowych w procentach pierwsza
druga
trzecia
czwarta
piąta
szósta
siódma
ósma
dzie-wiąta
dziesiąta
Pracownicy
1993*
1997*
1997
2002
4,10
3,63
3,82
3,33
5,52
5,02
5,29
4,89
6,44
5,97
6,28
5,90
7,26
6,85
7,18
6,81
8,10
7,76
8,10
7,77
9,03
8,72
9,09
8,84
10,16
9,89
10,23
10,20
11,68
11,43
11,76
12,02
14,04
14,02
14,28
14,89
23,67
26,71
23,98
25,35
Pracownicy użytkujący gospod. rolne
1993*
1997*
1997
2002
4,27
3,79
3,50
3,50
5,66
5,29
5,41
5,28
6,50
6,22


(…)


gdzie:
y - dochód,
μ - wartość oczekiwana dochodu,
σ - odchylenie standardowe dochodu.
ROZKŁAD C. DAGUMA
Postać dystrybuanty rozkładu Daguma:
gdzie:
y - dochód,
α, β, δ - parametry rozkładu.
Interpretacja parametrów:
α - parametr skali pomiaru, będący funkcją jednostek monetarnych, które są stosowane do pomiaru wysokości dochodów,
β, δ - parametry kształtu, niezależne od jednostek monetarnych w jakich…
… WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE CECHY ROZKŁADU
Miary przeciętne dochodów
Miary nierównomierności rozkładu dochodów
2.1. Współczynnik Giniego
2.2. Współczynnik Theila
2.3. Wskaźnik maksymalnego wyrównania
2.4. Wskaźnik zróżnicowania dolnych części rozkładu
Miary rozdziału dochodów
Tabl. 1. Rozporządzalne dochody ekwiwalentne gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2002…

1,056
wyższe
1,286
1,117
Ogółem
1,175
1,058
MIARY NIERÓWNOŚCI ROZKŁADU DOCHODÓW WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO
gdzie:
- dochód i-tego gospodarstwa domowego,
- przeciętny dochód gospodarstw domowych,
przy czym:
.
współczynnik Giniego przyjmuje wartości z przedziału [0; 1] wartość zerowa współczynnika wskazuje na pełną równomierność rozkładu dochodów
wzrost wartości współczynnika oznacza wzrost nierówności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz