AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA - strona 1 AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA - strona 2 AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA - strona 3

Fragment notatki:

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA Własności agregatowych indeksów ubóstwa
Miary zasięgu ubóstwa
Miary głębokości ubóstwa
Miary dotkliwości ubóstwa
WŁASNOŚCI AGREGATOWYCH INDEKSÓW UBÓSTWA
Aksjomat o monotoniczności ( Monotonicity axiom - MA ): zmniejszenie dochodu gospodarstwa domowego ubogiego, zwiększa wartość indeksu
Aksjomat o transferze ( Transfer axiom - Pigou - Dalton principle - TA ): transfer dochodu z gospodarstwa domowego ubogiego do gospodarstwa domowego uboższego musi spowodować spadek wartości indeksu i na odwrót, wartość indeksu wzrośnie gdy nastąpił transfer dochodu z gospodarstwa domowego bardzo ubogiego do gospodarstwa domowego mniej ubogiego
Aksjomat o stałości skali ( Scale invariance axiom - SIA ): wartość indeksu nie ulegnie zmianie w przypadku gdy takim samym proporcjonalnym zmianom ulegną dochody gospodarstw domowych oraz granica ubóstwa
Aksjomat o koncentracji na ubóstwie ( Focus axiom - FA ): wartość indeksu nie ulegnie zmianie, gdy wzrosną dochody gospodarstw domowych nieubogich
Aksjomat o wrażliwości transferu ( Transfer sensitivity axiom - TSA ): wpływ transferu dochodów z gospodarstwa domowego ubogiego do gospodarstwa domowego uboższego na wzrost wartości indeksu, przy stałej wielkości transferu, jest tym większy im wyższy jest dochód gospodarstwa, z którego dokonano transferu
Aksjomat o dekomponowalności ( Decomposability axiom - DA ): wartość indeksu ubóstwa dla badanej populacji powinna być dekomponowalna ze względu na podpopulacje (ogólny wskaźnik ubóstwa powinien być możliwy do obliczenia jako średnia ważona ze wskaźników dla podpopulacji)
Aksjomat o zgodności w podpopulacjach ( Subgroup consistency axiom - SCA ): wartość indeksu dla całej populacji zmniejszy się, jeżeli wartość indeksu o identycznej formule spadnie dla jednej z podpopulacji przy braku zmian jego wartości w pozostałych podpopulacjach
Aksjomat o symetryczności ( Symmetry axiom - SA ): zamiana dochodów pomiędzy dowolną parą gospodarstw domowych nie powinna powodować zmian wartości indeksu
Aksjomat o łatwości interpretacyjnej ( Ease of interpretation axiom - EA ): indeks powinien posiadać jasną interpretację ekonomiczną
MIARY ZASIĘGU UBÓSTWA


(…)


0,32
2,34
0,03
1,03
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych panelowych z Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności, wersja z dnia 01.08.2008, GUS. Badanie współfinansowane przez UE.
*Jako granicę ubóstwa przyjęto minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa domowego pracowniczego dla 2008 r. równe 413,2 zł. Dla lat 2005-2007 została ona urealniona odpowiednimi wskaźnikami cen towarów…
… jego zasięg i głębokość oraz nierówności dochodowe, co możemy zapisać następująco:
, gdzie:
- współczynnik Giniego dla rozkładu wskaźników luk dochodowych wszystkich badanych gospodarstw domowych, liczony w oparciu o formułę:
, i=1,2,...,n przy czym wskaźniki luki dochodowej dla gospodarstw domowych nieubogich przyjmują wartość 0.
Indeks Wattsa definiowany następująco:
. Indeks ten może być zdefiniowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz