Wykład - dochód i majątek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2947
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - dochód i majątek - strona 1 Wykład - dochód i majątek - strona 2

Fragment notatki:

Mikroekonomia, Pojecie 'dochód i majątek
Dochód - to suma pieniędzy uzyskana przez osobę lub gospodarstwo domowe w danym czasie (jest to strumień, dopływ w okresie czasu).
Majątek - zasób, aktywa itp.
Podział dochodów
Podmiotowy - pozwala analizować jak rozłożone są dochody pomiędzy poszczególne gospodarstwa domowe, podział ten nie dostarcza informacji dotyczącej źródła pochodzenia dochodów.
Funkcjonalny (przedmiotowy) - pokazuje jakie są źródła naszych dochodów. Pozwala określić jaki procent całkowity stanowią dochody z ziemi, kapitału, pracy.
Źródła dochodów:
Ziemia - np. renta gruntowa
Praca
Kapitał - odsetki, dywidendy, czynsz dzierżawczy
Krzywa Lorenza
Pokazuje jaka część dochodu danego społeczeństwa przypada poszczególnym grupom gospodarstw domowych uszeregowanych według wysokości dochodów.
Linia absolutnej równości - dochody (majątek) są równomiernie rozłożone w danym społeczeństwie np. w rękach 30% gospodarstw domowych znajduje się 30% dochodów.
Krzywa Lorenza - mówi o tym, jak rzeczywiście rozkładają się dochody. Np. realnie w rękach 40% gospodarstw domowych znajduje się 15% dochodów całkowitych - wszystkich wynagrodzeń, jakie dostają obywatele kraju - 60% gospodarstw dostaje resztę.
Stopień zróżnicowania podziału dochodów zależny jest od wypukłości krzywej.
Im bardziej wypukła - tym większa dysproporcja (duża grupa biednych i mała grupa bogatych - np. w rękach 70% gospodarstw domowych znajduje się 40% dochodów, a pozostałe 30% gospodarstw posiada aż 60% dochodów).
Kraj z najmniejszymi dysproporcjami, to Szwecja (państwo gwarantuje wiele dla obywateli lecz okupione jest to wysokimi podatkami).
Największe dysproporcje obserwujemy w krajach takich jak: Rosja, Indie, kraje Afryki i Ameryki Południowej (kraje biedne posiadają duże dysproporcje między grupami społecznymi).
Współczynnik Giniego
Aby policzyć i porównać dysproporcje używamy współczynnika Giniego.
Im większy współczynnik, tym większa dysproporcja pomiędzy badanymi podmiotami. Współczynnik ten jest jednak rzadko wykorzystywany w praktyce, ponieważ porównując stopień zamożności korzystamy na ogół z innego współczynnika - PKB.
60
30
30
100
100
Skumulowany % dochodu (lub majątku)
Skumulowany % gospodarstw domowych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz