Makroekonomia- wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 12 - strona 1 Makroekonomia- wykład 12 - strona 2 Makroekonomia- wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

makroekonomia
temat: wzrost i rozwój GOSPODARCZY pojęcie wzrostu i rozwoju mierniki wzrostu i rozwoju czynniki wspomagające i ograniczające wzrost modele wzrostu gospodarczego
data: 14.05.2012
WZROST GOSPODARCZY - zwiększenie zdolności produkcyjnych gospodarki do produkcji dóbr i usług pożądanych przez społeczeństwo (pojęcie węższe)
ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY - proces długotrwałych zmian ilościowych, jakościowych strukturalnych, które prowadzą do wyższego standardu życiowego dla większości obywateli. (pojęcie szersze)
WZROST GOSPODARCZY
ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
RÓŻNICE:
- zmiany ilościowe
- zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne np. nowe technologie, większe wykształcenie
ZALEŻNOŚCI:
- jeżeli jest wzrost to nie zawsze występuje rozwój np. kraje naftowe - wzrasta PKB ale nie ma zmian jakościowych strukturalnych
- jeśli występuje rozwój to musi też występować wzrost gospodarczy
CECHY (CELE) ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Wzrost płac realnych (dochodów realnych) oraz wzrost konsumpcji indywidualnej
Szerszy dostęp do dóbr i usług publicznych oraz poprawa ich jakości
Zmniejszenie dysproporcji dochodowych, jeśli do tej pory były wysokie
Zmniejszenie natężenia i skali ubóstwa
Wysoki wskaźnik aktywności zawodowej oraz wysoka stopa zatrudnienia, niskie bezrobocie
Poprawa stanu środowiska naturalnego
KRZYWA KONCENTRACJI DOCHODÓW LORENZA - wskazuje dysproporcje w podziale dochodu pomiędzy mieszkańców danego kraju.. Skumulowany procent dochodów - 100%
Skumulowany procent gospodarstw domowych - 100%
Im bardzie ta krzywa odchyla się od tej 45 stopni tym większe nierównomierności w otrzymywaniu dochodów
D - 50% społeczeństwa uzyskuje 20 całego dochodu
WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO - oblicza się jako stosunek pola pomiędzy linią równomiernego rozkładu dochodu i krzywą Lorena do pola trójkąta wyznaczonego przez oś odciętych X i linię równomiernego rozkładu dochodów.
Współczynnik Giniego przyjmuje wartości od 0 do 1 (0% - 100%)
Wyższa wartość oznacza, że rozkład dochodów jest bardziej nierównomierny. Polska - 31,1 % 2010 współczynnik Giniego
31,4 % 2009
kraje anglosaskie - wysokie współczynniki.

(…)

… - 31,1 % 2010 współczynnik Giniego
31,4 % 2009
kraje anglosaskie - wysokie współczynniki. MIERNIKI WZROSTU I ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO
mierniki syntetyczne
rozmiary PKB (PNB i DN) w ujęciu absolutnym i w przeliczeniu na jednego mieszkańca (PKB per capita) - miary absolutne
wskaźnik dynamiki PKB (PNB i DN) (stopa wzrostu PKB) - indeksy względne
wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto - DEN
metoda…
… która przypada na 1 zatrudnionego, techniczne uzbrojenie pracy
inwestycje - stopa akumulacji - odtworzeniowe - rozwojowe
oszczędności
skłonność do konsumpcji
poziom stopy procentowej
UDZIAŁ ZASOBÓW W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WG. KONCEPCJI A.TOFFLERA
kapitał
społeczeństwo przemysłowe Społeczeństwo informacyjne
- społ. drugiej fali - społ. trzeciej fali
praca
wiedza
społeczeństwo rolnicze
- społ. pierwszej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz