MIARY NIERÓWNOŚCI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MIARY NIERÓWNOŚCI - strona 1 MIARY NIERÓWNOŚCI - strona 2 MIARY NIERÓWNOŚCI - strona 3

Fragment notatki:

MIARY NIERÓWNOŚCI Charakterystyka miar nierówności
Własności miar nierówności
Miary nierówności oparte o funkcję Lorenza
3.1. Współczynnik Giniego
3.2. Współczynnik Schutza
Miary nierówności wykorzystujące pojęcie entropii w teorii informacji
4.1. Współczynniki Theila
Miary nierówności bazujące na funkcji dobrobytu
5.1. Współczynnik Atkinsona
Miary oparte na kwantylach rozkładu dochodu
6.1. Współczynnik zróżnicowania decylowego
6.2. Współczynnik maksymalnego wyrównania
6.3. Współczynnik zróżnicowania skrajnych części rozkładu
Miara relatywnego dystansu ekonomicznego
CHARAKTERYSTYKA MIAR NIERÓWNOŚCI
Nierówność stanowi szersze pojęcie niż ubóstwo gdyż jest definiowana w odniesieniu do całej badanej populacji a nie koncentruje się wyłącznie na jednostkach ubogich Rozkład dochodów, w którym każde gospodarstwo domowe dysponuje takim samym dochodem nazywany jest rozkładem egalitarnym, całkowicie pozbawionym nierówności
Przy pomiarze nierówności badamy stopień odchylenia rozkładu dochodów od rozkładu egalitarnego
WŁASNOŚCI MIAR NIERÓWNOŚCI
Aksjomat o monotoniczności ( Monotonicity axiom - MA ): zmniejszenie dochodu gospodarstwa domowego ubogiego, zwiększa wartość współczynnika
Aksjomat o transferze ( Transfer axiom - Pigou - Dalton principle - TA ): transfer dochodu z gospodarstwa domowego ubogiego do gospodarstwa domowego uboższego musi spowodować spadek wartości współczynnika i na odwrót, wartość współczynnika wzrośnie gdy nastąpił transfer dochodu z gospodarstwa domowego bardzo ubogiego do gospodarstwa domowego mniej ubogiego
Aksjomat o stałości skali ( Scale invariance axiom - SIA ): wartość współczynnika nie ulegnie zmianie w przypadku gdy takim samym proporcjonalnym zmianom ulegną dochody gospodarstw domowych oraz granica ubóstwa
Aksjomat o koncentracji na ubóstwie ( Focus axiom - FA ): wartość współczynnika nie ulegnie zmianie, gdy wzrosną dochody gospodarstw domowych nieubogich
Aksjomat o wrażliwości transferu (

(…)

… - liczba gospodarstw o dochodach należących do s-tej klasy,
- wartości średnich dochodów ekwiwalentnych odpowiednio w s-tej i s'-tej klasie.
WSP ÓŁCZYNNIK L
Miara L przedstawiona jest w następującej postaci:
, gdzie:
l - długość krzywej Lorenza.
W rozkładzie egalitarnym krzywa Lorenza osiąga długość , a w sytuacji skrajnej nierówności długość 2, co oznacza to, że miara L przyjmuje wartości z przedziału…
…:
. Wartość miary GE zawiera się w przedziale [0,+∞]. W przypadku rozkładu egalitarnego miara przyjmuje wartość 0. Wzrost nierównomierności rozkładu dochodów powoduje wzrost wartości miary. Parametr α może być dowolną liczbą rzeczywistą i reprezentuje wagę nadawaną różnicy pomiędzy dochodami w różnych częściach rozkładu dochodów. Przy mniejszych wartościach α miara GE jest bardziej wrażliwa na zmiany…
… gospodarstw stanowiących punkt odniesienia są większe, tym wartość bezwzględna miary dystansu przyjmuje wyższe wartości. Wartości ujemne miary dystansu wskazują, że sytuacja dochodowa danej populacji gospodarstw domowych jest mniej korzystna niż populacji gospodarstw domowych stanowiących punkt odniesienia porównań. Wartości dodatnie miary dystansu świadczą o lepszej sytuacji dochodowej analizowanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz